Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„TECHNOLOGIE ITS NA POKŁADACH POJAZDÓW”
23 listopada 2017 r., Warszawa


Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Technologie ITS na pokładach pojazdów”, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie. Patronat Honorowy objął Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami Merytorycznymi zostali: Kapsch Telematic Services, Sprint oraz V-Traffic. Partnerem została Akademia Doradców Ubezpieczeniowych. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Program - zobacz
Prezentacje - pobierz
Fotorelacja - zobacz

Blisko 50 osób (reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych, w tym: Ministerstw, GDDKiA, Inspektoratów Transportu Drogowego, Zarządów Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędów Miast, Województw, Powiatów, operatorów transportu publicznego itp. oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.) uczestniczyło w seminarium.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi wdrażanymi w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu (jego autonomizację) w produkowanych obecnie pojazdach samochodowych. Należą do nich systemy bezpieczeństwa w pojazdach: system unikania kolizji, utrzymania w pasie ruchu, komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura, czy systemy rozpoznawania znaków drogowych. Zaprezentowano również technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS związanymi m.in. z dynamiczną informacją dla kierowców, systemy weryfikacji, systemy parkingowe.

Seminarium podzielono na trzy części. Otwarcia seminarium dokonał Tomasz Kamiński - przewodniczący Zespołu KASI przy ITS POLSKA, przedstawiciel Instytut Transportu Samochodowego. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego, który omówił wyzwania związane z wdrażaniem pojazdów autonomicznych. W dalszej części spotkania Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej mówił o przyszłości pojazdów autonomicznych oraz nowych wyzwaniach i możliwościach jakie stawiają infrastrukturze drogowej, jak również systemom ITS. Z kolei Piotr Kaczanowski z Akademii Doradców Ubezpieczeniowych omówił kwestię odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z dopuszczeniem do ruchu samochodów autonomicznych. Przemysław Staśkowiak z Kapsch Telematic Services przedstawił w swojej prezentacji technologie komunikacyjne w pojazdach autonomicznych. Następnie Mirosław Czerliński  z firmy Sprint zaprezentował szereg nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wdrażanych w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu oraz technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS. Przedstawiciele firmy  V-Traffic Piotr Bieniek i Jacek Saczuk omówili rolę informacji o ruchu drogowym w nowoczesnych rozwiązaniach ITS i Smart City. Serię wystąpień zakończyła prezentacja Zbigniewa Turka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE na temat transportu autonomicznego w konkursach programu H2020 na lata 2018-2020.

Ostatnim punktem seminarium był panel dyskusyjny pt. Przyszłość autonomicznego transportu w Polsce, którego moderatorem był Tomasz Kamiński. Tematyka debaty obejmowała m.in. problemy związane z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD), doświadczenia innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów, zagadnienie zwiększenie mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, problemy przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia), możliwości usprawnienia procesu wdrażania pojazdów autonomicznych w Polsce, współpracę pojazdów autonomicznych z systemami ITS i wymianę danych z infrastrukturą drogową. W debacie udział wzięli: Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska), Tomasz Kamiński (ITS/KASI), Mariusz Kołkowski (Sprint), Przemysław Staśkowiak (Kapsch Telematic Services), Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego), Zbigniew Turek (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE).

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty