Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska
Dołącz do nas na Facebook -                  

Dołącz do grupy dyskusyjnej poświęconej ITSom na FBK
Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy dyskusyjnej poświęconej inteligentnym systemom transportowym www.facebook.com/groups/itspolska.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem - zobacz, zapraszanie zainteresowanych osób i aktywny udział w dyskusji!

XIII edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS
18-19 października 2021, Warszawa
Ostatnim razem widzieliśmy się podczas kongresu w maju 2019 r. Przez ten czas sporo się u każdego z nas zmieniło. Ale jedno jest pewne, każdy ma dużo determinacji aby spotkać się osobiście podczas XIII edycji Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 18-19 października 2021 r. w hotelu Novotel Warszaw Centrum w Warszawie. Nie czekaj i zarejestruj swój udział.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem XIII Polskiego Kongresu ITS. Liczymy, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem. Możemy zapewnić, że nie jest to wersja ostateczna a końcowa agenda będzie jeszcze bogatsza. 
Więcej >>

Dot. udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków ITS POLSKA za 2020
w dniu 19.10.2021 r. od godz. 15:45
Novotel Warszawa Centrum

Szanowni Państwo,
W imieniu swoim jak i Zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA pragnę zaprosić Państwa zgodnie z § 20 p. 2 statutu na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. od godz. 15:45 w Sali konferencyjnej Novotel Warszawa Centrum (po zakończeniu drugiego dnia Polskiego Kongresu ITS).

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie - Marek Litwin, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2.    Wybór przewodniczącego WZ, Protokolanta
3.    Ustalenie kworum Walnego Zebrania
4.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020
(finansowe i merytoryczne)
5.    Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2020
6.    Opinia Rady Nadzorczej za rok 2020
7.    Opinia Rady Programowej za 2020
8.    Głosowanie nad uchwałami:
- przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020
- przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020
- udzieleniem absolutorium dla Zarządu za rok 2020
9.    Wolne wnioski i postulaty, dyskusja.
10.    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Bylibyśmy wdzięczni za potwierdzenie Państwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków do dnia 15.10 br. na mail: ababel@itspolska.pl.

Pełnomocnictwo - pobierz

Polityka prywatności RODO
1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO Stowarzyszenie ITS POLSKA zobowiązuje się do pełnej ochrony danych osobowych swoich klientów. Więcej>>

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Seminarium ITS POLSKA
"Smart technologie w transporcie publicznym. Innowacje w Białostockiej Komunikacji Miejskiej
30 czerwca - 1 lipca 2021 r., Białystok

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku dziękują za udział w seminarium nt. „Smart technologie w transporcie publicznym. Innowacje w Białostockiej Komunikacji Miejskiej”, które odbędzie się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2021 r. w Białymstoku. Partnerami Merytorycznymi wydarzenia zostały firmy: Pixel, Beesset oraz Siemens. Więcej>>

Podsumowanie z webinarium  
„Systemy parkingowe”
22.10.2020 r.

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy - Komitet Narodowy PIARC dziękują za Państwa udział w webinarium nt. „Systemów parkingowych”, które odbyło się w dniu 22.10.2020 r. Partnerami merytorycznymi webinarium zostały firmy: Bosch, Koma Nord, Neurosoft i Sprint.

link do webinarium - zobacz
Prezentacje - zobacz
Program - zobacz

Nowy, stary Zarząd wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA
30 lipca 2020 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu swoim jak i Zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA pragnę podziękować za Państwa udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, na którym podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018 i 2019 r. oraz wybrano członków zarządu na kolejną kadencję 2019-2022 i członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.

Zarząd
(2019-2022)   
 Rada Nadzorcza
(2019-2023)
Wiesław Graczyk

Mariusz Kołkowski

Piotr Krukowski

Marek Litwin

- Prezes

Janusz Wrobel
Jerzy Ekiert

Andrzej Kobuszewski

Piotr Olszewski

- Przewodniczący RN

Paweł Piwowarczyk

Władysław Skonecki


Seminarium ITS POLSKA i MZUiM w Chorzowie
„ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM W CHORZOWIE”
20-21 lutego 2020 r., Chorzów

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie za Państwa udział w seminarium nt. „Zintegrowany system zarządzania ruchem w Chorzowie”, które odbyło się w dniach 20-21 lutego 2020 r. w Chorzowie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Chorzowa.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostały firmy: Sprint, APM PRO, A-ster, HikVision, Ortana, S4E, Grupa ZIR. Więcej>>

Prezentacje: cz 1, cz 2, cz 3

Podsumowanie z XII edycji ITS POLSKIEGO KONGRESU ITS
22-23 maja 2019 r., Warszawa
W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego. Więcej>>

Wyniki X edycji konkursu LIDER ITS 2019
W imieniu ITS POLSKA organizatora konkursu LIDER ITS informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący, dr inż. Tomasz Kamiński, mgr Piotr Krukowski, dr Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.

Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w  systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT  S.A.

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w  mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: mgr inż. Monika Wasilewska

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za pracę dyplomową magisterską pt. „Klasyfikacja pojazdów  z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych” napisaną na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki; promotor:  dr inż. Bartłomiej Golenko.


ITS POLSKA rekomenduje książkę "Inteligentny Transport"
Autor: Krzysztof Modelewski
Książka „Inteligentny transport” wprowadza czytelnika w zaawansowany obszar wiedzy w sposób bardzo przystępny i systematyczny. Wyjaśnia skomplikowane kwestie rozwiązań technologicznych poprzez pryzmat potrzeb i problemów we współczesnym świecie transportu. Książka pozwoli czytelnikowi odnaleźć klucz do zrozumienia mechanizmów inteligentnego transportu w świetle dzisiejszych norm i światowych standardów. Pragnę polecić tę pozycję zarówno adeptom czy praktykom sztuki inżynierskiej, jak i czytelnikom nietechnicznym, związanym z problematyką współczesnego rynku transportowego.

Kodeks Dobrych Praktyk cz. IV
Komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura jako kolejny etap rozwoju systemów ITS
Niniejszy dokument został opracowany przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi czwarty z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Komunikacja V2V i V2I będzie stanowiła kolejny etap rozwoju systemów ITS, dzięki któremu będzie możliwe podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. poprzez skrócenie reakcji systemów pokładowych pojazdu na nagłe zdarzenia drogowe, dzięki informacjom uzyskanym z innych pojazdów), efektywności ruchu (np. jazda w konwoju, przy zachowaniu niewielkich odstępów między pojazdami i prowadzeniu konwoju przez jednego kierowcę), a także zapewnienie mobilności społeczeństwa (wykorzystanie tego typu komunikacji dla potrzeb pojazdów autonomicznych). Wymiana danych z infrastrukturą drogową umożliwi lepszą współpracę centrum zarządzania ruchem bezpośrednio z pojazdami. Tworzone ad-hoc sieci umożliwią wymianę dużych ilości danych w krótkim czasie, co przyczyni się niewątpliwie również do powstawania nowych rodzajów usług dla kierowców i pasażerów. Więcej>>

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. IV) - pobierz


O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty