ACISA

maj 2021 17

ACISA (Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.) to spółka należąca do Grupy Aldesa, o ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w dziedzinie inżynierii usług technologicznych. Swoim klientom oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów kontroli ruchu drogowego, oświetlenia, barier drogowych, sygnalizacji i kontroli dostępu. ACISA opracowała własną technologię projektowania oraz produkcji urządzeń, stanowiącą innowację technologiczną wdrażaną stopniowo podczas realizacji świadczonych usług, począwszy od przygotowania projektu i produkcji, aż do wykonania prac w systemie „pod klucz”, wraz z zadaniami konserwacyjnymi. W Polsce wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Rzeszowie.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto