Deklaracje członkostwa

Składka członkowska powinna zostać opłacona pod wskazany rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK, 3 Oddział w Warszawie, 76 1090 1043 0000 0001 0777 1527

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto