Korzyści

  • Prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków.
  • Zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań   biznesowych dostępnych tylko dla członków).
  • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie.
  • Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych.
  • Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej.
  • Włączenie do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl
  • Zapisanie do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem.
  • Umieszczenie loga firmy w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl
  • Bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy publikacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto