Inteligentne Systemy
Transportowe

ITS Polska

Celem Stowarzyszenia ITS POLSKA jest edukacja w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS oraz tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, przemysłem, sektorem usług, instytutami badawczymi, uczelniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie konferencje

Wspieramy firmy ITS
działające na rynku polskim

ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe (zwane „ITS”) mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu, w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

ikona 1

Członkowie

Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne.  Zapraszamy do zapoznania się z listą członków. Zapraszamy do zapoznania się z listą członków – firm zwyczajnych i wspierających

Poznaj członków

ikona 1

Korzyści

ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe (zwane „ITS”) mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu, w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

Sprawdź korzyści

ikona 1

Deklaracje

Pobierz deklaracje członkostwa indywidualnego bądź członkostwa dla firm i instytucji. Stowarzyszenie ITS POLSKA dokłada wszelkich starań aby aktywnie promować wiedzę ITS w Polsce, przedstawiać najnowocześniejsze rozwiązania ze świata oraz wspierać krajowy przemysł transportowy jako godny zaufania partner.

Pobierz deklaracje

ikona 1

Dołącz do nas

Dołącz do ITS Polska i stań się częścią rewolucji w kształtowaniu przyszłości transportu i Inteligentnych Systemów Transportowych. ITS POLSKA przynależy do ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals.

Dołącz

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto