Centra Zarządzania Ruchem – praktyka i rzeczywistość

paź 2009 13

W dniu 13 października 2009 r. w Warszawie odbyło się seminarium tematyczne nt. „Centra Zarządzania Ruchem – praktyka i rzeczywistość”. Organizatorem było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”.

Zaproszeni prelegenci przybliżyli uczestnikom stosowane, projektowane i planowane rozwiązania dla zarządzania ruchem w największych miastach jak Gdynia, Poznań, Toronto, Warszawa oraz Wrocław. Swoim doświadczeniem podzielili się: Roberto Stopnicki – Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem w Toronto, Krzysztof Chojecki – Główny specjalista kierujący zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzanie Ruchem (ZSZR) w Warszawie, Jacek Oskarbski – Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Miasta Gdynia, Błażej Trzcinowicz – Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia oraz Przemysław Staśkowiak z ZDM Poznań. Moderowania podjął się Piotr Krukowski z Urzędu Miasta Warszawy.

Z dużą satysfakcją Stowarzyszenie „ITS Polska” jako organizator odnotowało wysoką frekwencję na seminarium. Swój udział potwierdziło blisko 60 reprezentantów z instytucji rządowych i samorządowych, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy związanej z tematyką ITS. Poniżej na wykresie przedstawiamy szczegółową strukturę uczestników seminarium.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych „ITS Polska” oraz zasadami członkostwa zapraszamy na www.itspolska.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Dembińską, Dyrektorem Organizacyjnym Stowarzyszenia „ITS Polska” pod nr tel. 22 630 99 09.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto