Control Pro – Platforma zarządzania ruchem drogowym

sty 2024 20

Control Pro to platforma przeznaczona do zarządzania usługami ITS oraz usługami związanymi z utrzymaniem infrastruktury drogowej na sieci autostrad, oraz dróg szybkiego ruchu.

Control Pro wykorzystuje łatwe w implementacji mechanizmy integrujące istniejące elementy ITS oraz umożliwia rozbudowę o nowe urządzenia. Oprogramowanie systemu pozwala na integrację różnorodnych podsystemów detekcji, monitoringu oraz sterowania, tworząc multimodalną platformę zarządzania ruchem drogowym.Do najpowszechniej wykorzystywanych podsystemów zarządzanych przez Control Pro należą znaki o zmiennej treści, systemy meteorologiczne, CB‑radio, kamery dozoru wizyjnego, kamery automatycznej detekcji zdarzeń oraz kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto