Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie

mar 2012 23

W dniach 22 i 23 marca 2012 r. odbyło się zorganizowane przez ITS POLSKA i GDDKiA seminarium połączone ze zwiedzaniem największego w Polsce Centrum Zarządzania Ruchem pt. „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie”. Udział w spotkaniu wzięło blisko 120 przedstawicieli urzędów, samorządów oraz firm biznesowo związanych z ITS.

Seminarium było wypełnione fachowymi prezentacjami ogólnie omawiającymi stan przygotowań do budowy krajowego systemu zarządzania ruchem, jak też konkretne rozwiązania ITS. Dyskutowano też o tym, jak mówić o ITS, by zyskać społeczną aprobatę do tych działań. Partnerami merytorycznymi zostały firmy: APM, Kapsch, Siemens oraz Trax elektronik. Patronat medialny objęły portale: www.edroga.pl i www.Przeglad-its.pl oraz magazyny: „DROGI Budownictwo infrastrukturalne”, „Inżynieria Ruchu Drogowego” i „Magazyn Autostrady”.

Seminarium otworzył referat Przemysława Rzeźniewskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przedstawił projekt budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem oraz opowiedział o rozpoczętych już pracach w powołanych przez GDDKiA i Stowarzyszenia ITS POLSKA Grupach Roboczych opracowujących specyfikacje techniczne standaryzujące przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych.

Prezentacja Krystiana Wardy z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Komunikacji Morskiej dotyczyła postępu prac Komisji Europejskiej nad specyfikacjami i normami w sprawie wdrażania ITS w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. O rozwiązaniach dla zintegrowanego zarządzania ruchem w Polsce bazującego na systemie viaTOLL, który do 2018 r. ma objąć 7 tys. kilometrów dróg mówił Krzysztof Gorzkowski z Kapscha.

Nie zabrakło też prezentacji związanych z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami w sprzęcie stosowanym w ITS. Ryszard Sroka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił rodzaje wag typu WIM (Weith In Motion), częścią jego prelekcji było zestawienie funkcjonalności, trwałości i ceny każdego typu wagi. Przedmiotem prezentacji Sławomira Dańka z Trax Elektronik były nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie oprogramowania serwerowego SMART, zaś Piotr Świątalski opowiedział o diodach LED nowej generacji stosowanych w znakach zmiennej treści. Ostatnia prezentacja związana z konkretnymi rozwiązaniami ITS dotyczyła algorytmów sterowania znakami LCS i tablicami VMS na przykładzie autostrady A2 na odcinku Konin – Stryków.

O zainteresowaniu tematyką poruszanych zagadnień świadczyły liczne pytania zadawane po każdej prezentacji. Dużą dyskusję wzbudził wątek dotyczący sposobu prezentowania rozwiązań ITS. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej zwrócił uwagę na nieścisłości terminologiczne w kilku prezentacjach, co było przyczynkiem do dyskusji, jak mówić o ITS, by przekonać społeczeństwo do wagi i celowości wdrażania takich inwestycji. Tematyka związana z ITS dominowała podczas rozmów kuluarowych w przerwach, jak też podczas kolacji w restauracji Hotelu 500, która zakończyła pierwszy dzień spotkania.

Drugiego dnia uczestnicy seminarium zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. O jego aktualnych i przyszłych funkcjach opowiadali pracownicy Centrum oraz GDDKiA. Bardzo istotnym elementem Centrum są kamery monitorujące ruch na odcinku autostrady Stryków – Konin. Ponad 30 kamer umieszczonych na wysokości 6 m dysponując 32-krotnym zbliżeniem może odczytać nawet rejestrację poruszających się drogą aut. Pokazywano też zapisy z kamer, które zarejestrowały kuriozalne zachowania kierowców takie jak np. zawracanie tira na ślimaku pod prąd. Ostatnim punktem programu seminarium była wycieczka na będący jeszcze w budowie węzeł autostradowy łączący autostrady A1 i A2. Łączna długość dróg tego największego węzła w Polsce wynosi ok. 30 km.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto