Egis Projects Polska

maj 2021 17

Egis Projects Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Egis oferującej usługi z zakresu inzynierii, strukturyzacji projektów i obsługi. Obszary działaności z zakresu inżynierii i konsultingu obejmują transport, rozwój miejski, budownictwo, przemysł, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę środowiska i energetykę. W zakresie infrastruktury drogowej i lotniskowej oferta firmy powiękoszona jest o struklturyzację projektów, inwestycje kapitałowe, systemy „pod klucz”, obsługę oraz usługi w zakresie mobilności.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto