ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

maj 2021 18

Misją firmy ELDRO TECHNOLOGIE jest tworzenie, rozwijanie i wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, elektronicznych i infrastrukturalnych, służących do budowania bezpiecznego środowiska miejskiego oraz wpierania utrzymania szeroko pojętej infrastruktury.

W ramach firmy działają trzy zespoły specjalistów:

  • Dział Badań i Rozwoju w branży inżynierii ruchu, którego zadaniem jest przygotowywanie projektów organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnych. W swej pracy dział wykorzystuje narzędzia informatyczne, pozwalające przeprowadzać szczegółowe analizy komunikacyjne i symulacje proponowanych rozwiązań. Poza korzystaniem z gotowych narzędzi, dział Badań i Rozwoju przygotował własny system do monitorowania infrastruktury drogowej o nazwie ELDRO TRAFFIC, który jest rozwijany w kierunku monitorowania innych elementów infrastrukturalnych, i w bardziej rozwiniętej wersji nosi nazwę ELDRO 24.
  • Dział Badań i Rozwoju w zakresie elektroniki, który zajmuje się definiowaniem i opracowywaniem urządzeń wchodzących w skład infrastruktury drogowej, współpracujących ze sobą w ramach systemu bezpieczeństwa miejskiego. Wśród produktów opracowanych przez dział są: przycisk dla pieszych APB-02 oraz sygnalizator uniwersalny ASD-01.
  • Dział Wsparcia Technicznego i Wdrożeń, realizujący zadania projektowe i instalacyjne w zakresie systemów alarmowych, systemów bezpieczeństwa, kontroli dostępu i automatyki.

Dodatkowo firma ELDRO TECHNOLOGIE, we współpracy z pozostałymi firmami Grupy, czyli ELDRO BUDOWA i ELDRO SERWIS, realizuje złożone projekty inwestycyjne i świadczy usługi monitorowania i utrzymywania infrastruktury drogowej.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto