II EDYCJA SEMINARIUM i WARSZTATÓW

lis 2010 25

W dniach 23-25 listopada 2010 r. w Warszawie Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wesół z Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało II edycję jednodniowego seminarium nt. „Planowania systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury EFRAME” oraz dwudniowych warsztatów nt. „Tworzenia architektury ITS z wykorzystaniem Europejskiej Architektury EFRAME.  

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci z biura: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Funduszy Europejskich, Drogownictwa i Komunikacji, Informatyki i Przetwarzania Informacji, Obsługi Inwestorów, Rozwoju Miasta i Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, Inżyniera Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Tramwai Warszawskich.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z architekturą ITS w tym czym jest architektura, jak wygląda proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), jakie są korzyści z niej płynące. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS oraz usługami z nią związanymi. Podczas warsztatów przedstawiono narzędzia wspomagające proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS takich jak analiza potrzeb użytkowników, analiza kosztów i korzyści wraz z analizą ryzyka.

Głównymi prowadzącymi seminarium i warsztaty byli zaproszeni przez Urząd Miasta i ITS POLSKA eksperci z tej tematyki: Peter Jesty i Richard Bossom biorący, od połowy lat ’90, udział w pracach nad tworzeniem Europejskiej Architektury ITS (FRAME), która po raz pierwszy została opublikowana w 2000 r.

Peter Jesty jest zaangażowany w prace dotyczące architektury ITS od ponad 10 lat uwzględniając prace w projekcie KAREN specjalizując się w zdefiniowaniu potrzeb użytkowników.  Peter od wielu lat prowadzi wykłady z inżynierii systemów oraz zarządzania projektami w University of Leeds w Wielkiej Brytanii i jest autorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa w transporcie biorąc udział w wielu europejskich projektach w tym zakresie. Obecnie jest koordynatorem projektu E-FRAME.Peter Jesty
Richard Bossom jest zaangażowany w prace nad architekturą ITS od ponad 15 lat. Pracował jak uczestnik projektu KAREN, koordynował Project FRAME-S oraz tworzył zarówno miejskie jak i regionalne architektury ITS. Wcześniej jako jeden z członków zespołu brał udział w tworzeniu US National ITS Architecture i był odpowiedzialny za architekturę logiczną. Ma blisko 30 letnie doświadczenie w systemach ITS początkowo specjalizując się w systemach zarządzania ruchem.Richard Bossom

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania oraz dostępnymi materiałami merytorycznymi. Pliki dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto