Informatyka w zarządzaniu drogami

kwi 2011 14

Tematyka obrad objęła najbardziej aktualne praktyczne zagadnienia zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu drogami: technologiczne aspekty elektronicznego poboru opłat, który ma obowiązywać na wybranych drogach krajowych od 1 lipca br., a także nowoczesne zarządzanie ruchem, w tym oznakowanie dróg. Konferencja odbyła się w Warszawie 14 kwietnia 2011 r., w sali konferencyjnej PAIiIZ.

Konferencję zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Została ona wpisana do kalendarza Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto