Instytut Transportu Samochodowego

maj 2021 18

Od 1952 roku Instytut stanowi zaplecze naukowo-badawcze polskiego transportu samochodowego, wspierając jego rozwój i unowocześnianie. W chwili obecnej Instytut zatrudnia wielu wybitnych specjalistów, w tym liczne grono ekspertów cenionych w organizacjach międzynarodowych. Wielu spośród nich posiada stopnie doktora i profesora. Reprezentują oni zarówno dziedziny techniczne, jak i humanistyczne. Zapewnia to gwarancję wszechstronnego, a równocześnie wnikliwego badania wszelkich aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekologii.
Pracownie i laboratoria Instytutu wyposażone są w precyzyjne urządzenia, unikalne w tej części Europy. Instytut posiada osiem certyfikowanych zakładów, których akredytacje zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz trzy laboratoria badawcze posiadające akredytację OiB MSWiA.

Najistotniejszymi zadaniami pracy Instytutu są:

 • ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego,
 • ograniczenie szkodliwości skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonalaniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.

Zakłady badawcze:

 • Zakład Badań Ekonomicznych
 • Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Zakład Psychologii Transportu Drogowego
 • Centrum Badań Materiałowych
 • Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
 • Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
 • Centrum Ochrony Środowiska
 • Zakład Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto