ITS – możliwości, projekty i wdrożenia12 kwietnia

kwi 2011 12

Organizatorzy:


Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA


W dniu 12 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej IBDiM odbyło się seminarium nt. „Inteligentne Systemy Transportowe ITS – możliwości, projekty i wdrożenia”. Organizatorami spotkania byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z seminarium oraz prezentacjami prelegentów. Pliki z prezentacjami dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Celem seminarium było wskazanie doświadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów IBDiM w dziedzinie badania oraz wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Szczególny nacisk położony został na rolę IBDIM jako instytucji wspierającej samorządy różnego szczebla, które inwestycją, modernizacją i remontują drogi i mosty oraz pomagającej wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.

Karty zgłoszenia przesłało ponad 90 osób ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w seminarium wzięło udział ponad 70 reprezentantów jednostek samorządowych (47%), sektora usług (18%), przedstawicieli instytutów badawczych i organizacji (17%), instytucji rządowych (7%), oraz uczelni (11%).

W ciągu jednego dnia seminaryjnego zaprezentowano wyniki realizowanych przez IBDIM projektów z dziedziny ITS oraz przedstawiono możliwości wspólnego (wraz z  samorządami) wdrażania wyników tych projektów na przykładzie dróg Mazowsza. W drugiej części programu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia na terenie IBDiM Mobilnego Laboratorium do śledzenia i akwizycji parametrów ruchu drogowego (na zewnątrz wraz z możliwością przejechania) oraz kwantyfikacji parametrów nawierzchni.

Program:

09:30Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00Otwarcie seminarium – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
10:05Powitanie uczestników i prezentacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny
10:20Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – Michał Karkowski, IBDiM
10:40Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – Arkadiusz Stasiak, IBDiM
11:00Strategia Budowy Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce – Marek Litwin, ITS POLSKA
11:20Przerwa kawowa
11:40Kompleksowy System Identyfikacji Pojazdów Ciężkich – Artur Czapiewski, Inspekcja Transportu Drogowego
12:00SPID – Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących – Jacek Sudyka, IBDiM
12:20Możliwości wdrażania projektów ITS  przy współudziale samorządów – Michał Karkowski, IBDiM
12:40Komercyjne wdrożenia projektów badawczych z dziedziny ITS – Janusz Wróbel, Neurosoft
13:00Dyskusja i podsumowanie seminarium
13:40Lunch
14:30Zbiórka w holu budynku IBDiM
14:35Zwiedzanie na terenie IBDiM Mobilnego Laboratorium:
 – do śledzenia i akwizycji parametrów ruchu drogowego (na zewnątrz wraz z możliwością przejechania) oraz
 – kwantyfikacji parametrów nawierzchni
15:35Zamknięcie seminarium

Kontakt do organizatorów:

 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa

Tel. +48 22 698 06 06
Fax +48 22 814 50 28
email: ibdim@ibdim.edu.pl
Stowarzyszenie
ITS POLSKA

ul. Trębacka 4 lok. 111
00-074 Warszawa

Tel. +48 22 630 99 09
Fax +48 22 630 99 12
e-mail: sekretariat@itspolska.pl

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto