Kapsch Telematic Services

maj 2021 17

Kapsch Telematic Services sp. z o.o. jest spółką KapschTrafficCom międzynarodowego dostawcy rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym elektronicznych systemów poboru opłat oraz innowacyjnych produktów opartych na technologiach telematycznych. W latach 2010-2021 Spółka na zlecenie GDDKiA, a potem – Instytutu  Łączności zajmowała się projektowaniem, budową, wdrażaniem i obsługą elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL. Został on uruchomiony w lipcu 2011 roku, w rekordowo krótkim czasie 9. miesięcy od podpisania umowy i w czasie zarządzania przez Kapsch przyniósł do Krajowego Funduszu Drogowego ponad 10 mld zł.

Obecnie Kapsch Telematic Services zajmuje się dystrybucją bezpośrednią urządzeń pokładowych w systemie e-TOLL, a także techniczną obsługą i utrzymaniem elektronicznego systemu poboru opłat w Bułgarii oraz wdrażaniem różnych rozwiązań telematycznych na całym świecie – od Australii, poprzez Zjednoczone Emiraty Arabskie, na Francji i Wielkiej Brytanii skończywszy.


Wśród rozwiązań oferowanych przez Kapsch Telematic Services znajdują się również systemy miejskie (m.in. ograniczanie dostępu pojazdów do stref i zarządzanie przestrzenią parkingową) z sukcesami wprowadzone w takich metropoliach europejskich jak Londyn, Mediolan czy Bolonia. Są to przykłady efektywnego zastosowania nowoczesnych rozwiązań skutecznie poprawiających jakość życia w obszarach miejskich (kierowanie natężeniem ruchu, ochrona środowiska poprzez zmniejszenie hałasu i redukcję emisji spalin w miastach, dodatkowe dochody dla samorządów). Firma Kapsch oferuje także technologie ważenia pojazdów w ruchu, zaawansowane systemy zarządzania ruchem drogowym, a także rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo na drogach, w tym systemy monitoringu tuneli.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto