Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów

cze 2016 09

ITS POLSKA oraz ITS POLSKA Oddział Lubelski serdecznie dziękują za wzięcie udziału w seminarium szkoleniowym pn. ”Kodeks dobrych praktyk- wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”, które odbyło się 9 czerwca 2016 r. w Lublinie. Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium.
Współorganizatorem seminarium był Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI). Patronatem Honorowym seminarium szkoleniowe objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin. Partnerami merytorycznymi zostali: APM PRO, IKOM, Kapsch Telematic Services, MSR TRAFFIC, Neurosoft, Siemens, Sprint, Star ITS, Trax elektronik. Medialnie seminarium wspiera: portal www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.BRD24.pl.


Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu drogowego, osobowego i transportowego, wynikających z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technice ITS oraz w zakresie regulacji prawnych w obszarze ITS. Seminarium było poświęcone również konfrontacji między teorią stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych, a rzeczywistym stanem istniejącym na drogach Lublina, drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Dla mniejszych miast w ramach szkolenia uwzględniono rolę „małych systemów zarządzania ruchem”, np. informacje o komunikacji zbiorowej, podstawowe rozwiązania systemów zarządzania ruchem – koordynacja liniowa. Seminarium umożliwiło wymianę opinii samorządowców, praktyków, jako przedstawicieli firm oraz naukowców związanych z transportem drogowym w świetle planowanego innowacyjnego rozwoju regionalnego, opartego na modelu poczwórnej helisy.

Seminarium podzielono na trzy panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm i instytucji mieli możliwość uzyskania aktualnych informacji dotyczących Kodeksu Dobrych Praktyk w systemach miejskich i pozamiejskich, sposobu wdrażania systemów ITS, procesu przygotowawczego wdrożenia systemu ITS, a także uwarunkowań prawnych w zakresie osiągania celów systemów ITS, ochrony danych osobowych w systemach ITS. Zaprezentowano również wdrożone systemy ITS oraz efekty ich działania m. in. w Lublinie, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście. Ponadto uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z wybranymi technologiami w zakresie sterowania ruchem, detekcji pojazdów i zarządzania drogowymi sygnalizacjami  świetlnymi, a także z zagadnieniem radiokomunikacji w inteligentnym transporcie.

Obecni podczas seminarium przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Ziemowit Cyndrowski oraz Krzysztof Modelewski zaprezentowali Krajowy Punkt Dostępowy, który jest skutecznym narzędziem komunikacji w systemie drogowym. Projekt ten stanowi kolejny krok w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Podczas seminarium zrealizowano pilotażową formę szkolenia, połączoną z techniką diagnostyczną – ankietową, uwzględniającą przede wszystkim aspekt edukacyjny, poprzez porównanie stosowanych teoretycznych rozwiązań technicznych i prawnych, z istniejącym, rzeczywistym stanem wdrożonych systemów.

Na zakończenie seminarium głos zabrał Tomasz Kamiński – Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, zachęcał także wszystkich do aktywnego włączenia się w prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA.

Wśród prelegentów seminarium znaleźli się (zgodnie z kolejnością wystąpień): Tomasz Kamiński (ITS POLSKA), Krzysztof Modelewski (GDDKiA), Mariusz Kołkowski (SPRINT), Daniel Kasprzycki (APM PRO), Przemysław Staśkowiak (Kapsch Telematic Services), Aneta Moreton (Neurolex), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Witoń (Siemens), Martna Abnedrot (Star ITS), Paweł Magryta (Politechnika Lubelska), Tomasz Folwarski (MSR Traffic), Wiesław Graczyk (iKOM), Jacek Jarkowski (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).
Wnioski Komisji Wnioskowej z seminarium:
1. W kolejnej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk należy dołączyć analizę kosztów oraz korzyści z zastosowania systemów ITS – w tym wniosku autorowi chodziło, aby jako korzyść z systemów ITS pokazać nie tylko skrócenie czasów przejazdu, ale także inne korzyści.
2. W kolejnej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk należy pokazać przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert, rozwijając ten temat.

Komitet programowy seminarium:
•    Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska
•    Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego (ITS)
•    Prof. dr hab. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
•    Prof. dr hab. inż. Mirosław Wnedeker – Politechnika Lubelska
•    Prof. UE dr hab. inż. Jerzy Mikulski – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa
•    Prof. nzw.  dr hab. inż. Mariusz Olszewski – Politechnika Warszawska
•    Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
•    Dr hab. inż. Jan Kukiełka, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
•    Dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego
•    Dr inż. M. Litwin – Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
•    Dr inż. Maciej Kowal – Politechnika Lubelska
•    Dr inż. Józef Stokłosa – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI)
•    Dr inż. T. Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto