Narodziny KASI – Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

maj 2014 23

Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia.

KASI powstał w rezultacie dotychczasowej współpracy firm i organizacji członkowskich działających w ramach Stowarzyszenia ITS Polska.  Podstawowym celem działania komitetu jest doprowadzenie do ustanowienia i przestrzegania standardów na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Polsce. KASI będzie stanowił platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami tego dynamicznie rozwijającego się rynku. W ramach swojej działalności komitet będzie koordynował działania w zakresie standaryzacji oraz współpracował z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz certyfikacją urządzeń i oprogramowania.

„Ta niezwykle cenna inicjatywa cieszy szczególnie dlatego, że jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez przedstawicieli sektora publicznego potrzebę dialogu z przedsiębiorcami w szczególności w zakresie ustanawiania zasad i standardów dla wdrażanych rozwiązań ITS z zachowaniem zasad PzP. KASI jest jednocześnie pierwszym komitetem w naszym Stowarzyszeniu. Fakt jego założenia wprowadza ITS POLSKA w nową fazę działania organizacji. Pragnę zadeklarować pełne wsparcie dla działalność Komitetu KASI” – mówi Marek Litwin – prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA.

Działalność komitetu, polegającą na transferze wiedzy zagregowanej wewnątrz firm, instytucji naukowo- badawczych i  indywidualnych członków stowarzyszenia, swoją wiedzą, autorytetem i co najważniejsze piórem, wspierać będą: prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS) i prof. Ryszard Krystek (podsekretarz stanu w Min. Infrastruktury w latach 2004-2005)

KASI jest otwarty na aktywną współpracę innych członków stowarzyszenia.

Idea Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS  powstała w wyniku spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie ITS Polska w pierwszym kwartale 2014 roku. Inicjatorami byli reprezentanci:
– Instytutu Transportu Samochodowego;
– Kapsch Trafficom  Sp. z o.o.;
– SAS Institute Polska;
– Siemens Sp. z o.o.;
– Sprint S.A.;
– Neurosoft Sp. z o.o.;
– Vitronic A.G.;
– 3M.

Do statutowych celów KASI należą m.in.:
– Prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy biznesem oraz administracją;
– Inicjowanie, opiniowanie i konsultowanie dokumentów standaryzacyjnych;
– Podnoszenie jakości rozwiązań ITS poprzez promowanie wysokich standardów jakościowych, dotyczących wymagań użytkowników;              
– Edukowanie uczestników rynku w zakresie standaryzacji.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto