Neurosoft

maj 2021 18
Przenikające się nawzajem zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, takie jak: analiza i synteza mowy, przetwarzanie obrazu (w tym rozpoznawanie pisma) oraz przetwarzanie języka naturalnego dają, w połączeniu z niekonwencjonalnymi technikami przetwarzania danych, jakościowo nowe rozwiązanie w zakresie interfejsu między człowiekiem a maszyną.

Dzięki silnemu zespołowi działu R&D (Research&Development) z powodzeniem przekładamy prowadzone przez nas badania nad nowoczesnymi technologiami na konkretne produkty i rozwiązania – działamy równocześnie w obszarze nauki i biznesu. Tworzone technologie są podstawą oferowanych produktów i rozwiązań dedykowanych do przetwarzania i dystrybucji informacji prezentowanych w różnych formach i formatach (tekst, dźwięk, obraz, wideogram).

Szczególnie istotnym zastosowaniem naszych technologii są aplikację związane z inteligentnymi systemami transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesteśmy pierwszym podmiotem oferującym komercyjne rozwiązanie umożliwiające kompleksową identyfikację pojazdów (numer rejestracyjny, klasa pojazdu, marka, model i kolor), znajdujących się w ruchu wyłącznie na podstawie analizy obrazu.                

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto