Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania

wrz 2012 21

W dniu 21 września 2012 r. w Lublinie odbyło się seminarium pt. ‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’. Pomysłodawcą seminarium był Regionalny Oddział Lubelski – ITS POLSKA. W seminarium udział wzięły 64 osoby w tym reprezentanci sektora usług stanowili – 41%, jednostek samorządowych – 35%, uczelni – 5 %, instytutów badawczych i organizacji – 14%, a prasy – 5%.

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman. Partnerami merytorycznymi seminarium zostali: ACISA, APM, CE-Traffic, Elektronika i Telematyka Drogowa, iKOM oraz Krakowskie Zakłady Automatyki, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. Patronat medialny objęły portale: www.edroga.pl, www.Przeglad-its.pl;www.euroinfrastruktura.eu oraz magazyny: „DROGI Budownictwo infrastrukturalne”, „Inżynieria Ruchu Drogowego”, „Magazyn Autostrady” oraz „Polskie Drogi”.

Celem seminarium było zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpień przedstawione zostały zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym – telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne.

Zaproszenie uczestnictwa skierowane było do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym gminnych, powiatowych, wojewódzkich i miejskich, zarządców dróg miejskich, inspektoraty ruchu drogowego oraz przedstawicieli zespołów urbanistów i architektów, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.

                     Patronat:                                               Organizatorzy:

     

                     Partnerzy merytoryczni:

  
  
 
     

                      Patroni medialni:

   

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto