Network Meetings of National ITS Associations

lis 2011 25

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zorganizowało w dniach 24-25 listopada 2011 r. na trasie Warszawa – Stryków – Łódź – Warszawa dwudniowe spotkanie europejskich narodowych stowarzyszeń ITS zrzeszonych w ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals. Organizatorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  oraz ITS POLSKA, partnerem merytorycznym – Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu a patronat nad wydarzeniem objęło ERTICO oraz ITS Nationals.

W ciągu dwóch dni gościliśmy w Polsce sumie 33 osoby w tym ok. 21 reprezentantów narodowych europejskich stowarzyszeń i blisko 12 osób reprezentujących polskie instytucje samorządowe oraz przedstawicieli GDDKIA i ITS POLSKA. 

Spotkanie pod ogólną nazwą “Network Meetings of ITS National Associations” podzielone zostało na dwa dni plenarne: „Network Workshop of ITS National Associations” (24.11.2011 na trasie Warszawa-Łódź) oraz “Network Plenary Meeting of ITS National Associations”(25.11.2011 w Łodzi).

W dniu 24.11.2011 spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Marka Litwina, prezesa ITS POLSKA przedstawicieli europejskich Stowarzyszeń ITS obiadem w restauracji Folk Gospoda w Warszawie. Każdy z wchodzących uczestników otrzymywał identyfikator oraz drewnianego, ludowego ptaszka-zawieszkę jako znak identyfikujący nas jako grupę podczas całego pobytu w Polsce.

Z uwagi na prośbę GDDKIA o przeniesienie spotkania z Warszawy do Łodzi zadecydowano, że „Network Workshop” poruszający tematykę implementacji inteligentnych systemów transportowych przez polskie władze miejskie i rządowe zrealizowany zostanie w autokarze w konwencji tzw. „university on wheels”. Organizatorzy rozdali każdemu broszurę uczestnika z powitalnym listem, listą uczestników, programem, informacjami o odwiedzanych miejscach tj. o Polsce, Warszawie, Łodzi i Manufakturze oraz o namiary na ITS POLSKA, GDDKIA i PSTT oraz praktyczne informacje związane z pobytem w Łodzi.

Podczas przejazdu zaprezentowano uczestnikom cztery tematyczne prezentacje. Adam Mołek z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia przedstawił inteligentne systemy transportowe implementowane we Wrocławiu, Lech Gawełek z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu opowiedział o poznańskim systemie zarządzania ruchem miejskim przygotowywanym na Euro 2012, Jacek Sobczak z GDDKIA w Katowicach referował o aspektach technologicznych, funkcjonalnych, bezpieczeństwa i ochrony w tunelach na przykładzie tunelu w Laliki oraz puścił film o tunelu a Piotr Pecherski z GDDKIA w Łodzi wprowadził w temat funkcjonalnych, bezpieczeństwa i ochrony w Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.

Jednym z punktów programu była wizyta techniczna, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć pierwsze w Polsce Centrum Zarządzania autostradą w Strykowie, które zostało wykonane według najnowszych standardów europejskich w technologii TMC (Traffic Message Channel). W hali głównej znajduje się wielki ekran składający się z sześciu ponad 50-calowych wyświetlaczy oraz kilkanaście mniejszych monitorów LCD, z pomocą których monitorowany jest ruch na odcinku autostrady A2 od Strykowa do Konina.

Ostatnim punktem pierwszego dnia spotkania była kolacja w łódzkiej restauracji Gęsi Puch, na którą przybyli przedstawiciele dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas kolacji, Andrzej Maciejewski, dyrektor GDDKiA oraz Marek Litwin, prezes ITS POLSKA podpisali dokument o współpracy w zakresie wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Miłym elementem dla przybyłych było wręczenie przez organizatorów upominków, w skład których wchodziły informacje o Polsce wraz z filmem DVD i mapa Łodzi, słoik z oscypkami w aromatyzowanej oliwie (sponsor: APM), drewniany anioł z folkowym wzorem, gadżety dot. dróg zaufania oraz parasole (sponsor: Siemens).

Drugi dzień spotkania odbył się w Muzeum Fabryki w łódzkim Centrum Manufaktura. W scenerii byłej fabryki tkanin przedstawiciele europejskich ITS-ów dyskutowali na takie tematy jak: podsumowanie bieżącej aktywności ERTICO  w tym z podjętych inicjatyw, określenie zadań na najbliższe miesiące oraz wymiana informacji między organizacjami.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto