Podsumowanie śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury października 2012 r., Warszawa

paź 2012 09

ITS POLSKA serdecznie dziękuje za udział w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniu 9 października 2012 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli także: Marek Litwin – ITS POLSKA, Marek Kaszuba – Hewlett Packard, Waldemar Chmielewski  – Egis Projects Polska, Dariusz Obcowski – Siemens,  Piotr Dąbrowski – Acisa, Jarosław Teterycz oraz Krzysztof Modelewski – OpenSky Systems&Services.

„Nie rozwiążemy problemów związanych z dużym natężeniem ruchu bez technologii i innowacji, rozbudowa infrastruktury drogowej nie wystarczy …” – mówił podczas spotkania Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówień publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności został poruszony temat wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć opartych o Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP). Ożywiona dyskusja i konstruktywne propozycje rozwiązań istniejących problemów zostaną wkrótce przedstawione  wszystkim członkom Stowarzyszenia ITS Polska i złożone na ręce Posła  Stanisława Żmijana z  Komisji Infrastruktury.

O gościu:

Urodził się w 1956r. w Tarnogrodzie niedaleko Biłgoraja. Z południową Lubelszczyzną związana była cała jego młodość – tutaj dorastał, kształcił się oraz rozpoczynał swoją działalność społeczno-polityczną. W 1980 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Po ukończeniu studiów pracował jako stażysta i laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. Od 1982 do 1983 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Inowrocławiu. Od 1983 kierował pracownią w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie. W latach 1984–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie, zaś w latach 1989–1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1992 do 2000 był dyrektorem, a od 2000 prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1980 należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Od 1994 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2002 zasiada w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W latach 1990–1998 zasiadał w Radzie miejskiej Międzyrzeca Podlaskiego, a następnie do 2001 w sejmiku lubelskim I kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 został działaczem Platformy Obywatelskiej, w 2011 został przewodniczącym struktur tej partii w województwie lubelskim. W wyborach w 2001, 2005 i 2007 uzyskiwał mandat posła na Sejm w okręgu chełmskim z listy PO. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. W wolnych chwilach zajmuje się wnukami. Jego pasją jest również ogrodnictwo. Urlop spędza zawsze aktywnie w polskich górach – na pieszych wycieczkach lub jeżdżąc na nartach.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto