Podsumowanie z konferencji ITS POLSKA i GITD „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego” Warszawa, 13 czerwca 2024 r.

13 czerwca 2024

W imieniu Organizatorów Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dziękujemy za Państwa udział w konferencji nt. „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego”, która odbyła się 13 czerwca 2024 r. w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Partnerami Merytorycznymi byli: Camea Technology, Idemia Poland, IWIM, Neurosoft, Sprint i VITRONIC Machine Vision Polska.

Program – pobierz 

Prezentacje – pobierz

W konferencji wzięło udział 100 osób z instytucji rządowych i jednostek samorządowych, z całej Polski oraz przedstawiciele sektora biznesowego, organizacji, uczelni i instytutów badawczych. 

Konferencja została podzielona na dwie części: otwarcie i wystąpienia merytoryczne oraz pracę w grupach roboczych. Zakres tematyczny konferencji objął: systemy ważenia pojazdów w ruchu, kontrolę prędkości oraz naruszenia przejazdu na czerwonym świetle. Celem konferencji było omówienie stanu prac i założeń przygotowywanej polityki oraz standaryzacji w wyżej wymienionym zakresie.

O godz. 9:00 Prezes ITS POLSKA Marek Litwin powitał gości i przedstawił koncepcję podziału na grupy robocze. Następnie zostały przedstawione prezentacje nt.:   

 • Problematyka ważenia pojazdów w ruchu w Polsce – Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
 • Zagadnienia prawne i organizacyjne w zakresie skutecznego nakładania kar administracyjnych oraz zakres danych dowodowych niezbędnych do skutecznego nakładania kar na pojazdy przeciążone, w tym pojazdy zagraniczne – Artur Czapiewski, Marcin Mroczkowski, Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Kontrola prędkości środkiem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyzwania i zagrożenia w perspektywie rozbudowy systemu kontroli prędkości – Damian Wiktorzak, CANARD,
 • Systemy HS-WIM do administracyjnej kontroli nacisków osi i masy całkowitej pojazdów – Piotr Burnos, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Działania GUM w zakresie wdrożenia systemów HS-WIM do metrologii prawnej – Robert Ziółkowski, Główny Urząd Miar,
 • Wpływ warunków środowiskowych na dokładność ważenia pojazdów – Dawid Ryś, Politechnika Gdańska
 • Kontrola jakości ważenia – Monika Wasilewska, Politechnika Wrocławska,
 • Cyberbezpieczeństwo drogowych urządzeń pomiarowych – Michał Mosiądz, Główny Urząd Miar,
 • Zachowania behawioralne kierowców przy świadomości kontroli wielu naruszeń przepisów ruchu drogowego w jednym punkcie – Bartosz Sulek, Idemia Poland,
 • Wielofunkcyjne systemy ważenia pojazdów w ruchu – doświadczenia europejskie – Aleksander Dębski, Sprint i Marek Lisztwan, Camea Technology,
 • Metodyka wyboru lokalizacji drogowych systemów ważenia pojazdów w ruchu – Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska,
 • Perspektywa wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem limitów prędkości na drogach niższej kategorii – Łukasz Majchrzak, VITRONIC Machine Vision Polska,
 • Praktyczne zagadnienia związane z wdrożeniem kontroli przejazdu na czerwonym świetle – Cezary Dołęga, Neurosoft,
 • Infrastructure Longevity and Economic Efficiency: BISON Weigh In Motion systems by Optical Fiber for Local Administrations – Guido Farinacci, IWIM,

Po wystąpieniach odbyła się praca w grupach roboczych nt. niezbędnych zmiany prawne w kontekście dopuszczenia nowoczesnych technologii stosowanych na terenie państw członków UE do zastosowań w zakresie poprawy BRD w Polsce oraz niezbędnych zmian prawnych w kontekście szybkiej penalizacji naruszeń.

Zobacz fotorelację:

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto