Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA i S-KLIR Systemy ITS w praktyce przetargowej

maj 2013 21

W imieniu ITS POLSKA i S-KLIR dziękujemy za udział w seminarium nt. „Systemy ITS w praktyce przetargowej”, które odbyło się podczas kieleckich Targów Traffic Expo w dniu 21 maja 2013 r. w Sali C w godz. 12:00-15:30. Jedenastu reprezentantów -członków obydwu Stowarzyszeń przedstawiło swoje rozwiązania licznie zgromadzonym słuchaczom.„Moment, w którym się spotykamy jest wyjątkowy ponieważ rynek ITS w Polsce staje się coraz bardziej stabilny, stoimy przed ogromnym projektem KSZR. Spotkania takie jak to, dają nam unikalną możliwość wymiany doświadczeń.” – mówił podczas otwarcia seminarium Marek Litwin – Prezes ITS POLSKA.

Seminarium zostało podzielone na dwie części w ramach, których odbyło się jedenaście prezentacji, podczas których poruszano m. in. takie tematy jak: kierunki rozwoju ITS w Polsce, korzyści społeczno – ekonomiczne, zastosowanie WIM, rola planowania i projektowania w zakresie tworzenia Inteligentnych Systemów Transportowych, realizacja systemów ITS w Polsce etc. Każda z dwóch części seminarium zakończona była panelem dyskusyjnym. Swoje prezentacje podczas seminarium przedstawili: Jarosław Kowalski (PKP Informatyka), Radosław Borcon (Neurosoft), Artur Ryguła (APM), Ryszard Pisarski (Elektronika i Telematyka Drogowa), Kazimierz Liver (Wasko), Ewa Wolniewicz – Warska (Kapsch), Piotr Bieniek (Mediamobile), Tomasz Folwarski (MSR Traffic), Piotr Krukowski (Qumak), Jan Szczerbiński (Integra) oraz Michael Leyendecker (Vitronic).

źródło: www.przeglad-its.pl

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto