Podsumowanie z sesji Komisji Europejskiej dotyczącej programów horyzontalnych

maj 2014 27

W dniu 27 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych, organizowana przy POLSKIM KONGRESIE ITS 2014. Sesja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli polskich firm, uczelni i samorządów, którzy chcieli skonsultować konkretne pomysły na ubieganie się o środki z programów horyzontalnych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu oraz stowarzyszeniem ITS POLSKA.

Sesję prowadzili: Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Marek Litwin – prezes ITS POLSKA, poseł Bartłomiej Bodio z sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Paweł Stelmaszczyk, specjalny wysłannik Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu, odpowiedzialny za projekty transportowe w Polsce w ramach instrumentu Łącząc Europę, który w praktyczny sposób wyjaśnił możliwości korzystania z CEF.

Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały przede wszystkim zagadnienia dotyczące wytycznch TEN-T i Connecting Europe Facility,  możliwości dofinansowania projektów ITS, wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań w transporcie, a także procedur naboru i ewaluacji projektów oraz wymogów formalnych dla projektów.

Fotorelacja – zobacz

O CEF:
Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy fundusz, przeznaczony na realizację projektów dotyczących rozwoju, budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Do roku 2016 Polska może wykorzystać z tego źródła ok. 4,4 miliarda EUR.

Zarys programu spotkania:
14:30 – rejestracja
15:00 – 18:00 sesja dot. programów horyzontalnych
1.    Wytyczne TEN-T i Connecting Europe Facility (CEF) jako nowe instrumenty polityki transportowej UE i dofinansowania projektów w ramach rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej (Pawel Stelmaszczyk, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności)

a.    Europejska Siec Transportowa (wg Wytycznych TEN-T)
i.    Ramy prawne (rozporządzenie TEN-T z grudnia 2013 r.)
ii.    Koncepcja cieci bazowej i uzupełniającej
iii.    Podejście „korytarzowe”
2.    CEF jako dedykowany instrument wsparcia projektów transportowych w UE na lata 2014-2020 (Pawel Stelmaszczyk, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności)

a.    Główne obszary wsparcia
b.    Wymogi formalne dla projektów
i.    Pojęcia multimodalności, trans-graniczności i „europejskiej wartości dodanej”
c.    Środki zarezerwowane dla krajów członkowskich-beneficjentów Funduszu Spójności w ramach CEF (10 bn €)
d.    Procedura naboru i ewaluacji projektów
e.    Działania „horyzontalne” i wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w transporcie
f.    Możliwości dofinansowania projektów ITS (kryteria, planowane kwoty, etc.)
3.    Dyskusja (wszyscy uczestnicy)

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto