Podsumowanie z Targów Traffic-Expo w dniach 21-24 maja 2013 r., Kielce

maj 2013 24

21 maja br. rozpoczęła się dziewiętnasta edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA. Targom towarzyszyły liczne mniejsze imprezy takie jak: Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO-TIL, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego-Pojazdy Użytkowe ROTRA. Podczas trwającej cztery dni imprezy targowej swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad 400 wystawców z 21 krajów całego świata.

Wśród wystawców nie zabrakło wspólnego stoiska członków ITS POLSKA na którym w tym roku znalazły się Kolejowe Zakłady Łączności, Neurosoft, PKP Informatyka oraz Sensebit.


Tegoroczny zakres branżowy targów był bardzo szeroki – wystawcy zaprezentowali sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych, oznakowanie i rozwiązania dla infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. Na stoiskach wystawienniczych można było obejrzeć prezentacje systemów zarządzania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa i ostrzegania o niebezpieczeństwie, ekrany i bariery dźwiękoszczelne oraz niezwykle ważne technologie ochrony środowiska. Pełną gamę usług i ofert przygotowały także firmy projektowe i wykonawcze z branży budownictwa drogowego.

„Przyszły rok przyniesie nie tylko jubileusz tej wystawy. To także okres, w którym otworzy się nowa perspektywa finansowa UE” – powiedział podczas uroczystego otwarcia targów Lech Witecki Generalny Dyrektor GDDKiA .

Tegoroczne targi były miejscem spotkań dla liderów branży i wiodących światowych marek, specjalistów, biznesmenów, inwestorów i wykonawców. Koncerny o światowej renomie przywiozły do Targów Kielce kilkaset ton sprzętu i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Podczas trwających cztery dni targów można było odwiedzić także stoiska takich wystawców jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Trax Elektronik, MSR Traffic, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Vitronic, Centrum Unijnych Projektów Transportowych etc.

Wśród gości tragów znaleźli się m. in.: Bożentyna Pałka – Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, Lech Witecki – Generalny Dyrektor GDDKiA, Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Tadeusz Sayor – Wiceprezydent Miasta Kielce.

Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA to nie tylko wystawa, lecz także liczne seminaria, konferencje etc.
W ramach tegorocznych targów  swoje wspólne seminarium pn. ‘’Systemy ITS w praktyce przetargowej’’ zorganizowały ITS POLSKA oraz S – KLIR. W seminarium udział wzięło 65 osób, a wśród jego słuchaczy znaleźli się m. in. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska) i Paweł Stelmaszczyk (KE).

Targi AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFIC-EXPO i ROTRA zostały objęte patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Głównego Inspektora Pracy. Patronat medialny nad targami oraz seminarium objął Przegląd ITS. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z targów.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto