Podsumowanie z udziału członków ITS POLSKA na Targach INFRASTRUKTURA 2013r. w dniach 22-24 października 2013 r., Warszawa

paź 2013 24

ITS POLSKA dziękuje za odwiedzenie stoiska członków Stowarzyszenia, na których swoją ofertę przedstawiły firmy SIMS i Sensebit. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2013 odbywały się w dniach 22-24 października 2013 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Oficjalnego otwarcia targów i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Rynasiewicz, Stanisław Żmijan, Lech Witecki oraz Prezesi firm wykonawczych.

”Spotykamy się w szczególnym momencie, gdy kończymy obecną perspektywę wydawania unijnych środków, a jednocześnie dyskutujemy o nowym budżecie i celach inwestycyjnych. Liczymy, że na infrastrukturę będziemy mieli w tym okresie około 18 miliardów euro” – powiedział wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewicz podczas otwarcia targów.

W trakcie uroczystości został również odczytany list od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego oraz prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego posła do Parlamentu Europejskiego.

Podczas tegorocznych targów „Infrastruktura” prezentowali się liczni wystawcy wśród, których znalazły się firmy wykonawcze i usługowe, a także producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw oraz surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Ponadto swoją ofertę przedstawili dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia a także rozwiązań ITS oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Wśród wystawców nie zabrakło także wspólnego stoiska członków ITS POLSKA, na którym zaprezentowały się takie firmy jak Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o., Sensebit AB, a także nasz portal internetowy www.Przeglad-ITS.pl.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w ramach targów liczne seminaria, wykłady i prelekcje dla profesjonalistów, podczas których  poruszano takie zagadnienia jak innowacyjność w infrastrukturze, bezpieczeństwo ruchu drogowego etc.

Tegoroczne targi stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli sektora publicznego w tym m.in. zarządców dróg wszystkich poziomów, administracji rządowej i samorządów, a także ekspertów i przedsiębiorców związanych z branżą drogową, kolejową, bezpieczeństwem ruchu drogowego, zajmujących się produkcją i dystrybucją maszyn budowlanych oraz wielu innych podmiotów z branży. Wydarzenie było także doskonałą okazją do podsumowania roku dla środowisk zainteresowanych rozwojem infrastruktury w naszym kraju.

W przygotowanie merytoryczne targów zaangażowane były najważniejsze organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju infrastruktury w Polsce. Targi „Infrastruktura2013 ”uzyskały Patronat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dodatkowo organizatorzy targów nawiązali Współpracę Merytoryczną z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Kolejnictwa, Komitetem Transportu Polskiej Akademii Nauk,  Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Naczelną Organizacją Techniczną, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Polskim Kongresem Drogowym, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz Urzędem Transportu Kolejowego.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto