Podsumowanie ze spotkania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Poseł Bartłomiej Bodio Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. ITS i Logistycznych 7 listopada 2014 r., Warszawa

lis 2014 07

ITS POLSKA dziękuje za wzięcie udziału w spotkaniu biznesowym, którego gościem był Pan Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2014 r. w godz. 13:00 – 15:00 w Salonie Słowacki w Hotelu Bristol w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: Józef Chęciński (Synergis-PDM), Emil Janiak (Poject Lab), Mariusz Kołkowski (Sprint), Andrzej Konarzewski (ZURAD), Marek Litwin (ITS POLSKA), Artur Mazurek (CH2M HILL Polska), Marcin Piotrowski (SAS Institute Polska) oraz Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch).

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły m. in. perspektywy finansowej dla Inteligentnych Systemów Transportowych na lata 2014-2020, ogólnokrajowego elektronicznego systemu poboru opłat oraz polityki miejskiej. Podczas żywiołowej dyskusji poruszono także problematykę przepisów prawa utrudniających stosowanie technologii ITS. Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował zebranie wniosków i wypracowanie wspólnej koncepcji, która  za  pośrednictwem Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, z którym ITS POLSKA współpracuje,  będzie przedstawiona Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

„Dzisiaj znajdujemy się na najważniejszym etapie, na którym przyjdzie nam zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest efektywne wykorzystanie środków UE, także tych przeznaczonych na Transport Miejski i Regionalny. Bardzo ważne jest abyśmy zrobili to rozważnie, według zaplanowanej strategii. Myślę, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć ten cel i przyczynić się do rozwoju bezpiecznego, wydajnego i nowoczesnego systemu transportowego” – mówił podczas spotkania Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.

Program spotkania:
12:45 – Rejestracja, dania na ciepło
13:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
13:05 – Słowo wstępne – Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych
13:15 – Dyskusja, dania zimne
15:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Inteligentnych Systemów Transportowych, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Członek Komisji Infrastruktury i Komisji Obrony Narodowej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiego Przemysłu Obronnego oraz Przewodniczący Polsko-Hiszpańskiej Grupy Bilateralnej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych”. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2009) oraz studia magisterskie na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996). Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Kierował podmiotami prawa handlowego o wielomilionowych obrotach, zatrudniającymi tysiące osób. Był prezesem firmy LCS w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Objął też stanowiska prezesa zarządu w czterech kolejnych spółkach kapitałowych. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Żonaty, troje dzieci.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto