Platforma zarządzania ruchem drogowym

lut 2024 12

Celem projektu jest wdrożenie platformy do zarządzania ruchem drogowym z wykorzystaniem oprogramowania Control Pro za pomocą tablic VMS, które zostały zainstalowane na wschodnim i zachodnim wlocie do miasta przy drodze krajowej DK12. Oprogramowanie umożliwi zarządzanie różnorodnymi podsystemami ITS na obszarze miasta Chełm, które zostaną zintegrowane w ramach SmartCity Lab. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana architektura systemu nadrzędnego oraz mechanizmy integrujące istniejące elementy ITS oraz umożliwiające rozbudowę o nowe urządzenia. Efektem końcowym prac będzie zestaw działającego oprogramowania wraz z dokumentacją projektową. System będzie mógł zostać rozbudowany o kolejne tablice VMS, dzięki którym będzie można informować kierowców o warunkach ruchu w trakcie etapów modernizacji infrastruktury drogowej umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto