Qumak S.A.

maj 2021 18

Qumak to polska spółka giełdowa, projektująca, realizująca i serwisująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Kompetencje informatyczne łączymy z bogatym doświadczeniem technologiczno-infrastrukturalnym. Wiedza eksperckiej kadry i partnerstwo ze światowymi liderami technologicznymi sprawiają, że dysponujemy unikalnym na polskim rynku potencjałem. Odbiorcami naszej spółki są przedsiębiorstwa działające m.in. w sektorach telekomunikacyjnym, bankowo-finansowym, energetycznym oraz instytucje i urzędy administracji publicznej.
Firma zatrudnia specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami, legitymujących się kompetencjami dotyczącymi wybranych obszarów rynku nowych technologii. Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów i naukowców aby stale udoskonalać oferowane przez siebie rozwiązania.

Systemy ITS realizujemy kompleksowo, biorąc na siebie wykonawstwo wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w tym wdrożenie, uruchomienie oraz integrację. Podejmując realizację tak zaawansowanych systemów, angażujemy wiele obszarów kompetencyjnych firmy, obejmujących: rozległe sieci komputerowe, centra przetwarzania danych, technologie inteligentnego budynku, integrację podsystemów pochodzących od różnych producentów, zdalne monitorowania całej infrastruktury ITS, serwis świadczony w trybie 24h/7 dni w tygodniu. Wykonujemy analizy potrzeb klienta oraz projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze. Mamy własne projektowe zespoły kompetencyjne w dziedzinie inżynierii ruchu i robót budowlano-montażowych w pasie drogi. Samodzielnie wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane, niezbędne w realizacji dużych systemów ITS, powstających obecnie w Polsce.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto