Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu

mar 2016 17

Blisko 90 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg, zarządców transportu oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”, które odbyło się dnia 17 marca 2016 r. w Hotelu RAD w Grudziądzu. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu. Patronat nad seminarium objął Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski.

Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnienia dotyczącymi zakresu możliwości rozbudowy sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z systemami ITS ze szczególnym uwzględnieniem sieci tramwajowej, rozwiązań pokładowych i zarządzania taborem, problemów związanych z rozbudową ITS oraz szybkim tramwajem powiązanym z ITS. Ponadto zaprezentowano realizacje inwestycji tramwajowych m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, Łodzi, Gliwic, Torunia, Warszawy, Poznania oraz Wrocławia. Część merytoryczną seminarium podzielono na dwa panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.

Program – zobacz

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu uczestników spotkania przywitał Wiceprezydent – Marek Sikora.Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu „Grudziądz to najmniejsze miasto w Polsce z tramwajami, ale także jedno z pierwszych miast, w którym jeździły tramwaje. Zakończyliśmy już modernizację sieci tramwajowej, która była najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną inwestycją, jaką do tej pory realizowaliśmy w Grudziądzu. Dotąd nie przeprowadzano inwestycji na tak dużą skalę na obszarze Starego Miasta. Cieszę się, że wykorzystaliśmy niepowtarzalną szansę, by pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, a nasi mieszkańcy już dzisiaj mogą w pełni korzystać ze zmodernizowanej sieci tramwajowej.” – mówił podczas swojego wystąpienia Wiceprezydent miasta Marek Sikora.

„Modernizacja, która została przeprowadzona jest unikatowa na skalę kraju, bowiem nikt wcześniej w takim zakresie nie przeprowadzał remontu tramwaju. Uzyskaliśmy energooszczędny i przyjazny dla pasażerów pojazd. Jednocześnie zrealizowaliśmy inwestycje związane z ITS, m.in. stworzono system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system „zielonej fali” dla tramwajów, pozwalający na skrócenie czasu ich przejazdu. Powstał także budynek Centrali Nadzoru Ruchu.”   – powiedział Paweł Maniszewski, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas pierwszej części seminarium rozpoczął Zygmunt Użdalewicz, który przedstawił koncepcję tramwaju na Starym Mieście w Grudziądzu. W dalszej części seminarium Krzysztof Wysocki reprezentujący głównego wykonawcę – KZŁ Bydgoszcz  przedstawił rozwiązania KZŁ dla systemów ITS i smart city. Damian Iwanowicz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na przykładzie Bydgoszczy zaprezentował korzyści płynące z wdrożenia ITS w komunikacji tramwajowej. Cykl wystąpień w drugiej części seminarium rozpoczął Dariusz Długaszek z firmy Solaris, który przedstawił systemy i rozwiązania stosowane w tramwajach marki Solaris. Tomasz Trzajna z KZŁ Bydgoszcz zaprezentował funkcjonalność oraz rozwiązania techniczne systemu KOMTiS wdrożonego w Grudziądzu. Piotr Krukowski reprezentujący ITS POLSKA przeprowadził analizę systemów biletowych w transporcie publicznym w Polsce. Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm Dilax oraz MCX Systems – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły systemu pomiaru i sterowania potokami pasażerskimi oraz funkcjonalności karty płatniczej lub smartfonu jako alternatywy dla biletów papierowych. Ostatnim punktem części merytorycznej seminarium było losowanie nagród wśród uczestników. Sponsorami nagród były firmy: KZŁ Bydgoszcz, DILAX, Solaris, Raport Kolejowy oraz Raport Tramwajowy.

Zwieńczeniem seminarium był przejazd techniczny uczestników zmodernizowanym tramwajem Duwag oraz zwiedzanie zajezdni tramwajowej oraz Centrali Nadzoru Ruchu w Grudziądzu. Przedstawiciele firmy KZŁ Bydgoszcz oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji oprowadzili uczestników seminarium po grudziądzkim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto