Rzeszowski Inteligentny System Transportowy

lis 2016 25

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Impreza zgromadziła ponad 110 uczestników (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy). Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Rzeszów. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc. Partnerami głównym wydarzenia zostały firmy: Asseco Data Systems i Siemens, a Partnerami Merytorycznymi Hewlett-Packard Enterprise, Pixel i R&G. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęły portale internetowe www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn „Autostrady”.

Program – zobacz

Prezentacje – 1 2 3 4 5


Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi implementacji  i użytkowania RIST (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy) i innych tego typu systemów. Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów zaprezentowała przedsięwzięcia składające się na Rzeszowski Program Transportowy (w ramach których wdrożono RIST), tj. projekty: „Budowa sytemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Prelegentami seminarium byli liczni przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów), a także wybrani wykonawcy i podwykonawcy systemu.

Pierwszy dzień seminarium podzielono na cztery części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować swoje pytania do prelegentów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miasta Rzeszowa uczestników spotkania przywitał Zastępca Prezydenta Rzeszowa – Stanisław Sienko. – Rzeszowski Program Transportowy kosztował miasto ponad 500 milionów złotych, budowa systemu związana była z przebudową i rozbudową  lokalnego układu komunikacyjnego, zakupem nowoczesnych autobusów, a także zaprojektowaniem i wdrożeniem Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego – mówił podczas seminarium Zastępca Prezydenta Rzeszowa. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części seminarium rozpoczęli  przedstawiciele Miasta, którzy omówili Rzeszowski Program Transportowy, a także zaprezentowali szczegóły realizacji wszystkich elementów rzeszowskiego systemu dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów oraz efektywności, przedstawili także wnioski dotyczące funkcjonowania systemu w mieście.

W dalszej części seminarium Łukasz Borowski i Krzysztof Różański z firmy Siemens przedstawili możliwości rozwoju i integracji systemów, zaprezentowali także nowoczesne systemy detekcji ruchu w kontekście uprzywilejowania użytkowników ruchu. Partnerzy seminarium firma R&G PLUS przedstawili rozwiązania wdrożone w systemie RIST w Rzeszowie, natomiast firma Asseco Data Systems omówiła rozbudowę RIST w zakresie dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu przystanków. Dariusz Wittkowicz z firmy Pixel  zaprezentował – CeSIP Centralny System Informacji Pasażerskiej. Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm Hewlett-Packard Enterprise Polska oraz Asseco Data Systems – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły przyszłość inteligentnych systemów transportowych oraz Inteligentnej Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

W ramach seminarium zorganizowano również panel dyskusyjny na temat zrównoważonej mobilności miejskiej w perspektywie UE 2014-2020. W panelu udział wzięli: Magdalena Jasińska z Ministerstwa Rozwoju, Paweł Engel z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a  także przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Moderatorem dyskusji był Paweł Potyrański z Urzędu Miasta Rzeszowa.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji LUKR.

Drugi dzień imprezy poświęcony był zwiedzaniu Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Centrum Zarządzania Transportem Publicznym oraz Centrum Zarządzania Strefą Płatnego Parkowania. Przedstawiciele Miasta  oprowadzili uczestników seminarium po rzeszowskich centrach, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto