Seminarium ITS POLSKA i KLIRBudowa systemów ITS w Polsce – ich zaawansowanie

maj 2014 15

Szanowni Członkowie,
W imieniu ITS POLSKA i KLIR serdecznie zapraszamy członków do zgłaszania tematu swojego wystąpienia do programu seminarium nt. „Budowa systemów ITS w Polsce – ich zaawansowanie” zaplanowanego podczas Targów Traffic Expo na dzień 15 maja 2014 r. w godz. 12:00 – 15:30 w Kielcach. Informujemy, że seminarium odbywać się będzie w Sali C na 65 osób na terenie Targów Kieleckich, Zakładowa 1, Kielce.

Informujemy, że udział z prezentacją jest bezpłatny a na Państwa zgłoszenia tematu i mówcy czekamy do jutra (piątek – 9 maja) do końca dnia na adres sekretariat@itspolska.pl.

Poniżej informacje organizacyjne:
1.    Każdy z mówców ma 15 minut na swoje wystąpienie.
2.    Prezentacja ma mieć charakter merytoryczny jak przy wszystkich innych projektach seminaryjnych naszych Stowarzyszeń. Nie akceptowalne jest wystąpienie typowo reklamowe.
3.    Przyjmowane będą jedynie prezentacje na przygotowanym przez organizatorów  szablonie slajdu seminaryjnego, gdzie jest miejsce na stronie tytułowej na logo firmy. Inne formaty slajdów nie zostaną dopuszczone do wygłoszenia.4.    Gotową prezentację należy przesłać na adres sekretariat@itspolska.pl do dnia 14 maja br. Istnieje możliwość w dniu seminarium na podmianę pliku na aktualną wersję na 30 minut przed rozpoczęciem seminarium.
5.    Sugerujemy aby mieć zgarną prezentację na nośniku.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto