Seminarium ONE-ITS

maj 2010 05

Seminarium One-ITS

W Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie dnia 5 maja odbyło się seminarium poświęcone Inteligentnym Systemom Transportowym. Wśród zebranych uczestników nie zabrakło gości z zagranicy. Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie ITS Polska oraz Polska Platforma Technologiczna ITS. Uczestników powitał Pan Wojciech Przybylski – zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego.
Spotkanie poprowadził dr inż. Marek Litwin – prezes zarządu Stowarzyszenia ITS Polska. W pierwszej części seminarium wszyscy uczestnicy obejrzeli prezentację dr Marka Łepkowskiego opowiadającego o Polskiej Platformie Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych. Zaprezentował podstawowe informacje na temat powołanej w lipcu 2008 roku Platformy, a także działania jakie podejmują jej członkowie na rzecz środowisk obecnych na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych. Następnie pani dr inż. Izabella Mitraszewska opisała stan projektu eCall. Systemu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie współczynnika śmiertelności w wypadkach drogowych. Jego podstawowym zadaniem jest zmniejszenie czasu reakcji na zdarzenia drogowe. Kolejne wystąpienie autorstwa dr hab. inż. Gabriela Nowackiego dotyczyło systemów elektronicznego poboru opłat w Polsce. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania zastosowane w innych krajach oraz przedstawiono propozycję dla Polski. W drugiej części spotkania wystąpili goście specjalni z Kanady, profesorowie, Baher Abdulhai z Uniwersytetu w Toronto i Mohamed El-Darieby z Uniwersytetu w Reginie, którzy przedstawili koncepcje idei ONE-ITS i Laboratorium ITS – ITS TestBed.

ONE-ITS

Jest to wirtualny projekt zainicjowany na Uniwersytecie w Toronto, który ma na celu zarządzanie ruchem drogowym. Jego twórcy przekonują, że transport należy analizować kompleksowo bowiem często poszczególne jego kategoria są ze sobą zależne. Uczestnicy projektu ONE-ITS badali ruch pojazdów w Toronto z wyróżnieniem transportu publicznego i towarowego. Szukając rozwiązań, które usprawniły by ruch w mieście kierowali się między innymi ideą zrównoważonego transportu oraz popytem na podróż. Efekt ich pracy przyniósł bardzo dobre rezultaty bowiem projekt usprawnił transport w Toronto. Dlatego program nadal trwa i w zamierzeniach autorów ma się rozprzestrzenić na cały świat. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, bazuje na zasadzie współpracy poszczególnych jednostek. Aby móc z niego czerpać, należy pierw do niego włożyć. Przede wszystkim swoją wiedzę i własne doświadczenia.

ITS TestBed

     ITS TestBed to laboratorium Inteligentnych Systemów Transportowych. Służy do kontroli i weryfikacji wdrożonych projektów ITS. W jego ramach mogą się także realizować studenci Uniwersytetu w Toronto, którzy w ramach ITS TestBed mogą prowadzić symulacje ruchu miejskiego na bazie rzeczywistych danych.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto