Siemens

maj 2021 18

Rolę koordynującą dla grupy przedsiębiorstw Siemens pełni w Polsce Siemens Sp. z o.o. Oferuje ona na polskim rynku produkty, usługi i kompleksowe rozwiązania z zakresu informatyki, automatyki przemysłowej i budynkowej, energetyki, transportu drogowego i szynowego, techniki medycznej, podzespołów elektronicznych, kompleksowych rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury komunalnej.

Siemens Traffic Systems dostarcza sprawdzone produkty, innowacyjne rozwiązania i usługi zaprojektowane tak, aby poprawić i zoptymalizować proces sterowania ruchem drogowym w miastach, między miastami, zarządzać i planować rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie szeroko pojętego transportu. Oferta dotyczy całego cyklu życia infrastruktury począwszy od planowania i projektowanie, poprzez instalację, wdrożenie, aż po integrację usług serwisowych, utrzymanie i modernizację. Siemens realizuje na świecie i w Polsce liczne projekty w dziedzinie wdrażania i optymalizacji systemów zarządzania i sterowania ruchem drogowym, oraz budowy i obsługi stref płatnego parkowania. Rozwój aglomeracji miejskich, ruch na drogach międzymiastowych, parkowanie pojazdów – wszystkie te aspekty wymagają precyzyjnego zaplanowania i zarządzania. Takie zjawiska jak dynamiczny wzrost natężenia ruchu miejskiego i międzymiastowego, wzrost liczby pojazdów, wzrost liczby pasażerów komunikacji publicznej, a z drugiej strony zwiększone oczekiwania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa transportu oraz ograniczone budżety inwestycyjne, wymuszają na zarządzających drogami i miastami wdrażanie rozwiązań kompleksowych i perspektywicznych, które optymalizują wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, jak i umożliwiają jej odpowiedni, przyszły rozwój. Szczególną rolę w ofercie Siemensa odgrywają właśnie rozwiązania dla instytucji komunalnych, zarządców dróg i aglomeracji miejskich. Należymy już od dziesięcioleci do światowej czołówki w dziedzinie rozwiązań dla transportu i optymalizacji ruchu drogowego.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto