Śniadanie Biznesowe członków ITS POLSKA

lis 2010 16

16 listopada 2010 r., Warszawa
Gość Honorowy: Radosław Czapski, Bank Światowy

W dniu 16 listopada 2010 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe, którego gościem był Pan Radosław Czapski z Banku Światowego. Tematem przewodnim spotkania były „Wyzwania stojące przed transportem lądowym w Polsce oraz instrumenty Banku Światowego możliwe do wykorzystania w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji ITS”.

Podczas spotkania reprezentanci ITS POLSKA mieli wyjątkową okazję do rozmowy odnośnie wyzwań stojących przed transportem lądowym w Polsce oraz o instrumentach Banku Światowego możliwych do wykorzystania w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji ITS. Była to również możliwość na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości oraz składania ew. postulatów. W spotkaniu udział wzięli:
Marek Litwin (ITS POLSKA),
Krzysztof Modelewski (OpenSky Systems & Services),
Marek Kaszuba (Hewlett Packard Polska),
Wojciech Gębicki (Stalexport Autostrady),
Szymon Puczyński (PricewaterhouseCoopers Polska),
Dariusz Nachyła (Deloitte Business Consulting),
Ładysław Milancej (ZDMiKP Bydgoszcz).

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali potrzebę poszerzania horyzontów na temat rozwiązań ITS oraz prezentowania spektrum możliwości, jakimi te rozwiązania dysponują. Dużą rolę może tu odegrać Bank Światowy, który jako renomowana instytucja o zasięgu ponadnarodowym może pomóc niwelować nieczyste dziś lobbowanie za konkretnymi projektami, na rzecz wybierania najbardziej optymalnych i atrakcyjnych dla określonego odbiorcy rozwiązań. Padła także deklaracja możliwości współpracy między Stowarzyszeniem ITS POLSKA oraz Bankiem Światowym, która miałaby na celu popularyzację w Polsce dobrych praktyk z różnych miejsc na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

O gościu:

Radosław Czapski
– Pracuje w Banku Światowym od 2004 jako koordynator projektów infrastrukturalnych koncentrując się na przedsięwzięciach w infrastrukturze transportowej oraz rozwoju innowacyjnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym (rządem i partnerami samorządowymi) i prywatnym w Polsce i ‘nowych’ krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prowadzi lub współuczestniczy w przygotowaniu i realizacji szeregu prac analitycznych i projektów pożyczkowych związanych z infrastrukturą transportową oraz rozwojem komunalnych i regionalnych systemów transportowych. Poprzednio przez prawie pięć lat w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom  i międzynarodowym instytucjom finansowym (EBOiR, Bank Światowy, UE). Prowadził projekty dotyczące rozwoju infrastruktury oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w szereg przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem i realizacją nowatorskich koncepcji realizacji inwestycji w drogownictwie i gospodarce komunalnej z wykorzystaniem mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego. Uczestniczył w pracach nad rozwiązaniami formalno-prawnymi związanymi z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Wcześniej podczas ponad ośmioletniej pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją zagadnień  sektorowych i realizacji programów pomocowych finansowanych ze środków UE w branżach przemysłowych oraz związanych z infrastrukturą  transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Sprawował  nadzór nad programami pomocowymi o charakterze inwestycyjnym oraz szeregiem projektów doradczych dotyczących infrastruktury oraz restrukturyzacji indywidualnych firm i całych sektorów przemysłowych.

Posiada wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto