Spotkanie członków KASI 1 marca 2016 r., Warszawa

mar 2016 01

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – sala im. prof. Madeyskiego (I piętro), o godzinie 10.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk – ITS dla miast. Zachęcam Państwa do edycji dokumentu zamieszczonego na dysku Google Drive.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto