Spotkanie członków KASI 15 grudnia 2015 r., Warszawa

gru 2015 15

Szanowni Członkowie KASI,
W dniu 24.11 br odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie oceniam jako bardzo efektywne:
• Podjęto decyzję o dalszych działaniach dotyczących finansowania działalności KASI. E-mail w tej sprawie będzie przygotowany i przesłany do Państwa w ciągu kilku najbliższych dni.
• Podjęto decyzję o ponownym wysłaniu pism o KASI do kluczowych dla ITS instytucji (lista w przygotowaniu).
• Rozpoczęto prace nad dokumentem dotyczącym tworzenia miejskich systemów ITS.
• Powołano grupę roboczą ds. legislacji, która opracuje listę kluczowych dla ITS aktów prawnych. Przewodniczącym grupy został Pan Jarosław Teterycz.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie, znajdującego na dysku Google Drive dokumentu pt. „Kodeks dobrych praktyk – systemy miejskie”, znajdującego się w katalogu „W trakcie opracowania” -> „Tworzenie ITS dla miast”. Prace nad dokumentem będą kontynuowane na kolejnym spotkaniu KASI.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, okresem zamykania projektów i jednocześnie okresem przedświątecznym zwracam się Państwa z prośbą o potwierdzenie możliwości Państwa udziału  w spotkaniu KASI zaplanowanym na 15.12.2015 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia do 1.12.2015 r. Zorganizowanie spotkania będzie uzależnione od zainteresowania nim.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto