Spotkanie członków KASI 22 marca 2016 r., Warszawa

mar 2016 22

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 22 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – pokój 321 o godzinie 10.00.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto