Sprint S.A.

maj 2021 18
Sprint jest integratorem nowoczesnych systemów informatycznych, telekomunikacyjnych oraz inteligentnych systemów transportowych.

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży nowoczesnych technologii wyróżnia nas na tle innych firm IT obecnych na polskim rynku. Z powodzeniem działamy w takich obszarach jak smart city, contact center oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne. Świadczymy usługi projektowe, wdrożeniowe oraz serwisowe.

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są dynamicznym segmentem rynku, w którym z sukcesami działa Sprint S.A. Oferujemy m.in. systemy do zarządzania ruchem w miastach, na autostradach i w tunelach, do zarządzania transportem publicznym, informacji pasażerskiej, nadzoru wykroczeń w ruchu drogowym, ważenia dynamicznego czy też systemy służące informacji parkingowej.
Dotychczas firma zrealizowała duże projekty ITS m.in. w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Bielsku-Białej, Chorzowie, Wałbrzychu  i Tarnowie.          

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto