Telway

maj 2021 18

TELWAY Sp. z o.o. jest integratorem rozwiązań systemowych na rynku profesjonalnej elektroniki drogowej.

Realizujemy usługi projektowe, dostawy i instalacje w zakresie:

  • urządzeń i systemów meteorologii drogowej,
  • oznakowania o zmiennej treści,
  • urządzeń i systemów monitorowania ruchu drogowego,
  • stacji ważenia preselekcyjnego pojazdów w ruchu,
  • systemów dozoru wizyjnego sieci drogowej,
  • zintegrowanych systemów zarządzania ruchem.

Wykonujemy także:

  • mapy termiczne sieci drogowej,
  • kompleksowe pomiary i analizy ruchu drogowego,
  • usługi serwisowe w zakresie utrzymania technicznego,
  • urządzeń i systemów elektroniki drogowej.

TELWAY Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w październiku 2009 roku, w wyniku wyodrębnienia Pionu Elektroniki Drogowej ze struktury firmy SIGNALCO Ltd.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto