Trax Elektronik

maj 2021 18

Podstawowy zakres działalności firmy to:

 • produkcja i obsługa urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych,
 • produkcja i obsługa oprogramowania komputerowego i mikroprocesorowego,
 • produkcja i obsługa systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym, osłony przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej,
 • naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz aparatury pomiarowej.

TRAX elektronik jest obecnie producentem:

 • automatycznych stacji pomiarowych,
 • drogowych stacji pogodowych ASPG,
 • automatycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych,
 • czujników pomiarowych,
 • znaków i tablic informacyjnych o zmiennej treści,
 • systemów kamerowych,
 • systemów video detekcji z identyfikacją tablic rejestracyjnych,
 • systemów łączności GPRS,
 • systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym

Prowadzi:

 • instalacje systemów pomiarowych w terenie,
 • obsługę systemu transmisji danych ze stacji pomiarowych do odbiorcy za pomocą łączności pakietowej GPRS i Internetu,
 • obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto