Vialis Polska Sp. z o.o.

maj 2021 18

Vialis Polska Sp.z o.o. została powołana do życia przez znaną i cenioną na całym świecie holenderską firmę Vialis Verkeer & Mobilitaait B.V. Od ponad 10 lat jesteśmy producentem sterowników ruchu drogowego w Polsce. W porozumieniu z państwowymi i samorządowymi instytucjami Vialis Polska dąży do zapewnienia optymalnego sterowania strumieniami miejskiego ruchu drogowego. Najważniejszym obszarem działalności Vialis jest dostarczenie i wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem oraz integrowania różnych systemów.
Projektujemy sygnalizację i oznakowanie skrzyżowań, przejść dla pieszych, rond, przejazdów kolejowych i tuneli. Rozwijając systemy transportowe zapobiegamy korkowaniu się miast. Wdrażamy rozwiązania usprawniające transport i zmniejszające zatłoczenie na drogach.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto