Wynik VI edycji konkursu LIDER ITS 2015!

maj 2015 25

Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2015. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tegoroczna edycja konkursu ‘’Lider ITS” 2015 realizowana jest już po raz szósty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2015: Sprint S.A.
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 firmie Sprint S.A. za projekt ”Inteligentny System Transportu w Bydgoszczy”, w ramach którego zaprojektowano, zainstalowano i uruchomiono w mieście system obszarowego zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wyróżnienie: Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000
Firma otrzymała wyróżnienie za zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji Rejestratora cyfrowego eS-NVR 2000, który jest jednostką centralną systemu monitoringu wizyjnego wnętrza pojazdów transportu zbiorowego

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
Lider 2015: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy za projekt ”Inteligentny System Transportu w Bydgoszczy”, w ramach którego zaprojektowano, zainstalowano i uruchomiono w mieście system obszarowego zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą

Wyróżnienie: Gmina Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych
Wyróżnienie przyznano za wdrożenie projektu Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych. Zrealizowany system zarządzania ruchem swoim zasięgiem objął znaczną część miasta

Najlepsza praca badawczo-rozwojowa:
Lider 2015: mgr Paweł Gora
Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania
Paweł Gora otrzymał statuetkę za pracę badawczą pt.: „Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania”, w ramach której opracowany został wieloagentowy model symulacji ruchu pojazdów w mieście. Model zastosowano w analizach, prognozach i optymalizacji miejskiego ruchu drogowego. Promotorem pracy badawczej jest prof. dr hab. Andrzej Skowron.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2015: mgr inż. Mateusz Kaleta
Mini serwer danych pomiarowych
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 dla pana Mateusza za pracę magisterską pt.: „Mini serwer danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było opracowanie projektu i wykonanie systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi drogowego systemu ważenia pojazdów MS-WIM. Promotorem pracy jest dr inż. Marek Stencel

Wyróżnienie: mgr inż. Monika Ziemska
Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem ITS Gdyni
Pani mgr inż. Monika Ziemska otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską pt.: ”Projekt sterowania ruchem na styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych na przykładzie Gdyni”. Promotorem pracy jest dr inż. Jacek Oskarbski

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto