Wyniki IV edycji konkursu Lider ITS 2013!

maj 2013 25

Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs „LIDER ITS” 2013. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wsparciem sponsorskim firmy HP. 

Laureaci i wyróżnieni tegorocznej edycji Konkursu to:


Najlepszy Produkt:
Lider ITS 2013NaviExpert
za projekt Community Traffic Online, który na podstawie zebranych danych pomaga budować model historycznych wzorców ruchu drogowego dla wszystkich dróg, a także natychmiastowo aktualizuje model bieżącej sytuacji drogowej uwzględniający wszelkie zmiany.

Wyróżnienie: Neurosoft
za moduł NeuroCar Dangerous Goods – wideoidentyfikacja tablic ADR, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


Najlepsze Wdrożenie:
Lider ITS 2013: Gmina Miasto Szczecin
za budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie – etap I. W ramach wdrożonego systemu zrealizowano podsystemy: monitoringu, detekcji ruchu, informacji dla podróżnych, łączności, informacji mobilnych oraz dostosowano działanie sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.  Wszystkie elementy systemu podłączono do zbudowanego Centrum Zarządzania Ruchem.

Wyróżnienie: Miasto Rybnik – Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
za portal dla podróżnych ‘’Z Rybnika autobusem’’. Praktyczne działanie portalu polega na możliwości zaplanowania podróży. Po wykonaniu kilku prostych czynności podróżny otrzymuje wszystkie informacje o kursie autobusu wraz z przekazaniem informacji o trasie przejazdu na mapie, w tym jego rzeczywistej pozycji.

Najlepsza Praca Badawcza:
Wyróżnienie: Artur Ryguła

za pracę doktorską pt.: „Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Przedmiotem pracy była próba asocjacji wiedzy statystycznej, dotyczącej wypadków drogowych oraz biocybernetycznej interpretacji oddziaływania warunków środowiskowych na człowieka uczestniczącego aktywnie jako kierowca w ruchu drogowym.

Najlepsza Praca Dyplomowa:
Lider ITS 2013: Marcin Jeliński (Akademia Górniczo-Hutnicza)
za pracę magisterską pt.: „Internetowy transmiter danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było wykonanie urządzenia pełniącego funkcję internetowego transmitera danych pomiarowych. Urządzenie takie na stałe podłączone jest do sieci Internet oraz do systemu pomiaru parametrów ruchu drogowego Traffic-1.

Wyróżnienie: Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska)
za pracę magisterską pt.: ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym’’, w której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu automatyczne dozorowanie może rozwiązać problem niepełnego pokrycia radiolokacyjnego w Polsce oraz jakie są perspektywy i wymogi wdrożeniowe dla takiego systemu.

Wręczenie statuetek LIDER ITS, dyplomów oraz nagród odbyło w dniu 13 maja 2013 r. podczas VI Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Hotelu Marriott w Warszawie.Warto podkreślić, że zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca dyplomowa otrzyma nagrodę w postaci laptopa, którą ufundowała firma HP – sponsor IV edycji konkursu LIDER ITS.

Tegoroczna edycja konkursu „Lider ITS” 2013 realizowana jest już po raz czwarty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski , prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy także do udziału w przyszłorocznej już V edycji konkursu.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto