Śniadanie biznesowe – 11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

lut 2024 26

Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA
Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
Gość: Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego
11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Organizator: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Pan Minister Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Rafał Rewoliński, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego.

Spotkanie zaplanowane zostało na 11 marca 2024 r. (poniedziałek) w godz. 08:45-11:00 w sali konferencyjnej w hotelu Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54) w Warszawie.

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzmacnianie uczciwej konkurencji w transporcie. Mamy nadzieję, że równocześnie podczas spotkania będziemy mieli możliwość poinformowania Gości o oczekiwaniach branży ITS, możliwościach firm i perspektywach rozwoju systemów ITS w Polsce.

Warunki udziału:

Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 450 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 6). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o pilne odesłanie do dnia 01.03.2024 r. karty zgłoszenia na e-mail: ababel@itspolska.pl

Karta zgłoszenia – pobierz

Program śniadania:

08:45 – Rejestracja, śniadanie

09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA

09:05 – Słowo wstępne – Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego

09:10 – Dyskusja 

11:00 – Zakończenie śniadania

Artur Czapiewski jest ekspertem w dziedzinie krajowych i europejskich przepisów transportowych. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wysoka specjalizacja oraz praktyczne doświadczenie zostały docenione na arenie międzynarodowej. W ramach prowadzonego projektu twinningowego, wspierał ministerstwo transportu Turcji w implementacji krajowych rozwiązań prawnych dotyczących przewozów ADR. Realizował też projekty szkoleniowe w Ukrainie i Chorwacji. Uczestniczył również w grupach roboczych w strukturach UE, jako przedstawiciel ITD. 

Doświadczenie i wiedzę związane z funkcjonowaniem oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi krajowych oraz międzynarodowych przewozów drogowych zdobywał, pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej w sektorze serwisu ciężkich pojazdów użytkowych i transportu drogowego oraz od 2002 roku w Inspekcji Transportu Drogowego. Z instytucją jest związany od początku jej funkcjonowania. W 2002 r. ukończył I edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego wraz z kursem dla kadry szkoleniowej ITD. Po ukończonym kursie, pracę na stanowisku inspektora transportu drogowego rozpoczął w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, uczestnicząc równolegle w procesie szkolenia kolejnych 10 kursów szkoleniowych dla kandydatów na inspektorów ITD. W 2007 r. objął stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i do 2012 r. kierował WITD w Bydgoszczy. W kolejnych latach (2012-2016) pracował w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, m.in. jako Naczelnik Delegatury i Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych. 

W ostatnich latach zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie kierował Departamentem Transportu, nadzorując WORD oraz ośrodki szkolenia ADR. 

Artur Czapiewski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto