„Nowe możliwości dla przedsiębiorstw na rynku kanadyjskim”

mar 2018 23

Szanowni Państwo,
ITS POLSKA pragnie zaprosić Państwa na spotkanie seminaryjno-warsztatowe, które w sposób syntetyczny przedstawi Państwu kwestie związane z porozumieniem CETA jak również otoczeniem prawno-administracyjnym funkcjonowania przedsiębiorstw w Kanadzie.  

Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 23 marca 2018 r. w godz. 10:00-16:00 w Warszawie w siedzibie ITS POLSKA (ul. Elektronowa 2). Seminarium odbędzie w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Cel spotkania:
W ciągu jednego dnia przedyskutujemy między innymi: rodzaje przedsiębiorstw i proces ich zakładania, otoczenie prawne, bankowość i finanse, zamówienia publiczne, kwestie prawa imigracyjnego, charakterystykę rynku kanadyjskiego oraz typowe bariery rozwoju biznesu w Kanadzie. Ponieważ umiejscowienie przedsiębiorstwa ma duże znaczenie dla jego powodzenia, przedstawimy Państwu możliwości i zalety rozpoczęcia działalności gospodarczej w regionie Windsor-Essex w Ontario, który posiada wiele walorów w tym przystępność cenową, dostępność kadr w tym mówiących w języku polskim, doskonałe możliwości rozwoju, bliskość rynku amerykańskiego dzięki porozumieniu NAFTA, silną pozycję instytucji naukowo-badawczych oraz walory logistyczne.

Po seminarium odbędzie się szkolenie warsztatowe z komunikacji biznesowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału „Training Attendance Certificate”.

Zakres szkolenia warsztatowego:
Speaking the Language – The Importance of Effective Communication
The Illusion of Effective Communication
Case studies in communication failures and successes
Effective Communication Strategies
Exercise – creating a 'message’ and 'mandate’
Separating the Technical Mandate and the Political Mandate
Case Studies – pitfalls and troubleshooting
Vision vs. Outcome – A Primer on Contextual Thinking
Goal Setting and Metrics

Uczestnicy:
Zaproszenie udziału w spotkaniu skierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów ds. rozwoju i dyrektorów wykonawczych, którzy zainteresowani są rynkiem Ameryki Północnej w szczególności Kanadą.

Prowadzący:
Prowadzącym spotkanie będzie Pan Mark Galvin, który jest z wykształcenia prawnikiem i inżynierem. Mark Galvin pracuje obecnie jako Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju oraz Usług Legislacyjnych miasta Amherstburg. Mark Galvin pracował wcześniej jako dyrektor jednego z międzynarodowych przejść granicznych pomiędzy Windsor a Detroit. Roczny obrót towarów i usług odprawianych pomiędzy USA a Kanadą na przejściach granicznych Windsor-Detroit jest szacowany na pół miliarda dolarów USD dziennie.


Koszt udziału:

Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli samorządów
(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)                                         550 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA               1100 PLN netto + 23% VAT
W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowym spotkaniu seminaryjno-warsztatowym, materiały, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Warunki uczestnictwa w seminarium:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 09.03.2018 r. mailem na adres: sekretariat@itspolska.pl. Jednocześnie warunkiem udziału w spotkaniu jest uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 09.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwraca wniesione opłaty.

Wprowadzenie do spotkania:

21 września 2017 roku weszła w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. CETA czyli Comprehensive Economic and Trade Agreement oznacza zniesienie prawie 98 procent ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między UE i Kanadą. CETA będzie sprzyjać wymianie handlowej, a przez to pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsce pracy. CETA pomoże europejskim przedsiębiorstwom konkurować na kanadyjskim rynku nie tylko poprzez zniesie należności celnych ale także m.in. poprzez zlikwidowanie konieczności przeprowadzania podwójnego testowania czy ułatwienie wysyłania inżynierów w celu świadczenia usługi utrzymaniowych i wsparcia sprzedaż sprzętu, urządzeń i oprogramowania z krajów europejskich, w tym z Polski. Dzięki CETA przedsiębiorstwa z UE będą także mogły także stawać do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także – jako pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady – na poziomie prowincji i gmin. Dla polskich przedsiębiorców otwiera się w związku z tym rynek warty miliardy euro rocznie.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto