Zostań partnerem

SmartCity Lab integruje środowisko sektora publicznego, nauki i firm. Zapraszamy do współpracy instytucje z tych trzech sektorów w formie partnera SmartCity Lab lub partnera projektowego.

Partner SmartCity Lab decyduje o kierunkach rozwoju laboratorium poprzez swojego przedstawiciela, w stałym składzie komitetu sterującego, stając się także partnerem projektowym.

Partner projektowy SmartCity Lab uczestniczy w projektach realizowanych w laboratorium. Partner projektowy SmartCity Lab może stać się stałym partnerem laboratorium.
Zostań partnerem: contact@smartcitylab.pl

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto