Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska

Czytaj codziennie portal -

Dołącz do nas na Facebook -                             Obserwuj nas na Twitter -

ZAPROSZENIA

Wpisz do kalendarza 22-23 maja 2019 r., Warszawa
XII edycja ITS POLSKIEGO KONGRESU ITS
ITS POLSKA przygotowuje kolejną, dwunastą edycję najważniejszego wydarzenia jakim jest POLSKI KONGRES ITS, który zaplanowany został w dniach 22-23 maja 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie i będzie stanowił otwarcie drugiej dekady działalności Stowarzyszenia. Więcej>>

POLSKI KONGRES ITS na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Co roku w wydarzeniu bierze udział wielu mówców i ekspertów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wierzymy, że kolejna edycja zainteresuje i zrzeszy jeszcze większą liczbę reprezentantów świata biznesu, nauki i samorządów i to przyczyni się do ulepszania całego sektora transportu w Polsce.

Zapraszamy do wpisania w kalendarzach daty XII PKITS 2019 jako:
•    Sponsor, Partner lub firma zainteresowana dodatkowym wyeksponowaniem wśród uczestników spotkania (wystąpienie, stolik, inserowanie, inne)
- Sponsor Platynowy  - pakiet tylko dla 1 firmy w cenie 28.000 zł
- Sponsor Diamentowy  - pakiety dla 2 firmy w cenie  22.000 zł
- Sponsor Złoty - pakiety dla 4 firm w cenie 16.000 zł
- Sponsor Srebrny - nieograniczona liczba pakietów w cenie 10.000 zł
- Sponsor Sesji - 1 pakiet na 1 blok tematyczny w cenie 27.000 zł
•    Reprezentant administracji publicznej ( 2 osoby) udział bezpłatny
•    Osoba niezrzeszona w ITS POLSKA koszt 1 800 zł netto
•    Członek ITS POLSKA koszt 900 zł netto
•    Przedstawiciel uczelni i studenci koszt 400 zł netto


Zaproszenie do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu
LIDER ITS 2019
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA  zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu LIDER ITS 2019. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 15:00. Więcej>>

Regulamin konkursu - zobacz
Formularze zgłoszenia - pobierz

ITS POLSKA rekomenduje książkę "Inteligentny Transport"
Autor: Krzysztof Modelewski
Książka „Inteligentny transport” wprowadza czytelnika w zaawansowany obszar wiedzy w sposób bardzo przystępny i systematyczny. Wyjaśnia skomplikowane kwestie rozwiązań technologicznych poprzez pryzmat potrzeb i problemów we współczesnym świecie transportu. Książka pozwoli czytelnikowi odnaleźć klucz do zrozumienia mechanizmów inteligentnego transportu w świetle dzisiejszych norm i światowych standardów. Pragnę polecić tę pozycję zarówno adeptom czy praktykom sztuki inżynierskiej, jak i czytelnikom nietechnicznym, związanym z problematyką współczesnego rynku transportowego.

Patronat ITS POLSKA nad 6. międzynarodową konferencją "MT–ITS2019"
5-7 czerwca 2019r., Kraków
ITS POLSKA objęło swoim patronatem 6. międzynarodową konferencję "MT–ITS2019", która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Krakowie. Organizatorem szóstej edycji jest Wydział Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej a tematyka obejmuje nowoczesne modele i technologie dla inteligentnych systemów transportowych. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa firm, instytucji i organizacji z obszaru ITS.

Celem krakowskiej konferencji MT–ITS2019, wzorem poprzednich edycji jest spotkanie  najwybitniejszych naukowców i praktyków z Europy i świata, którzy będą omawiać najnowsze tendencje w modelowaniu i technologii dla ITS. Udział w konferencji daje możliwość zapoznania się z obecnym stanem wiedzy w zakresie organizacji i planowania komunikacji a także wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach badań systemów transportowych.

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału. Szczegóły o konferencji na stronie www.mt-its2019.pk.edu.pl

Kodeks Dobrych Praktyk cz. IV
Komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura jako kolejny etap rozwoju systemów ITS

Niniejszy dokument został opracowany przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi czwarty z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Komunikacja V2V i V2I będzie stanowiła kolejny etap rozwoju systemów ITS, dzięki któremu będzie możliwe podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. poprzez skrócenie reakcji systemów pokładowych pojazdu na nagłe zdarzenia drogowe, dzięki informacjom uzyskanym z innych pojazdów), efektywności ruchu (np. jazda w konwoju, przy zachowaniu niewielkich odstępów między pojazdami i prowadzeniu konwoju przez jednego kierowcę), a także zapewnienie mobilności społeczeństwa (wykorzystanie tego typu komunikacji dla potrzeb pojazdów autonomicznych). Wymiana danych z infrastrukturą drogową umożliwi lepszą współpracę centrum zarządzania ruchem bezpośrednio z pojazdami. Tworzone ad-hoc sieci umożliwią wymianę dużych ilości danych w krótkim czasie, co przyczyni się niewątpliwie również do powstawania nowych rodzajów usług dla kierowców i pasażerów. Więcej>>

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. IV) - pobierz

Nowa siedziba i dane adresowe do wystawiania faktur ITS POLSKA
Szanowni Państwo, Członkowie ITS POLSKA,
Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. ITS POLSKA zaprasza do nowej siedziby, która mieścić się będzie w biurowcu przy ul. Elektronowej 2, budynek D, II piętro.

Adres do korespondencji i dane adresowe do wystawiania faktur:
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
NIP: 113-269-31-30

Polityka prywatności RODO
1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO Stowarzyszenie ITS POLSKA zobowiązuje się do pełnej ochrony danych osobowych swoich klientów. Więcej>>

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”
10 stycznia 2019 r., Warszawa

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie dziękują za udział w seminarium „Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”, które odbyły się w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie. Partnerem Głównym był wykonawca firma Siemens Mobility a partnerem merytorycznym AB-Micro/Barco. Partnerem organizacyjnym zostało Centrum Kształcenia i Doradztwa "IKKU".  Więcej>>

Prezentacje - pobierz
Program - zobacz

Podsumowanie z POLSKIEGO KONGRESU ITS
22-23 maja 2018 r., Warszawa
ITS POLSKA dziękuje za udział w kolejnym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Warszawie i stanowił otwarcie drugiej dekady działalności Stowarzyszenia. Od ponad 10 lat Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, wspólnie z dynamicznie rozwijającą się branżą współtworzy rynek ITS w Polsce, czyli niemal od samego początku jego istnienia. 
Więcej>>

Prezentacje dzień 1 sesja otwierająca - pobierz
Prezentacje dzień 1 sesja 1- pobierz
Prezentacje dzień 1 sesja 2- pobierz
Prezentacje dzień 2 sesja 3- pobierz
Prezentacje dzień 2 sesja 4- pobierz

Wyniki IX edycji konkursu LIDER ITS 2018
W imieniu ITS POLSKA oraz redakcji portalu www.Przegląd-ITS.pl organizatorów konkursu LIDER ITS informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań. Więcej>>

Fotorelacja - zobacz

Podsumowanie z międzynarodowej konferencji
„Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”
9 kwietnia 2018 r., Warszawa  
W imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dziękujemy za Państwa udział w międzynarodowej konferencji pn.: „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”, zorganizowanej w dniu 9 kwietnia 2018 roku, w hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie (ul. Marszałkowska 94). Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform a koordynatorem było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Więcej>>

Prezentacje - pobierz


Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Nauka-Biznes, edycja 1”
15 marca 2018 r., Warszawa
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w nowym cyklu spotkań seminaryjnych środowiska ITS pod wspólną nazwą „Nauka-Biznes”. Pierwsze seminarium odbyło się w dniu 15 marca 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej a Partnerem naukowym międzywydziałowa Platforma Inteligentnego Transportu Politechniki Warszawskiej. Więcej>>

Prezentacje - pobierz


Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Technologie ITS na pokładach pojazdów"
23 listopada 2017 r., Warszawa
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Technologie ITS na pokładach pojazdów”, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie. Patronat Honorowy objął Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami Merytorycznymi zostali: Kapsch Telematic Services, Sprint oraz V-Traffic. Partnerem została Akademia Doradców Ubezpieczeniowych. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl. Więcej>>

Prezentacje - pobierz

Członkowie ITS POLSKA na Światowym Kongresie ITS w Montrealu
29.10-2.11.2017 r., Montreal, Kanada
Jest nam miło poinformować, że w dniach 29 października-2 listopada 2017 r. w Montrealu odbywał się XXIV Światowy Kongres ITS 2017, w którym udział wzięły polskie firmy - członkowie ITS POLSKA: Neurosoft oraz Dysten. Na kongres przybyli również przedstawiciele zarządu ITS POLSKA i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Światowy Kongres ITS skupia liderów inteligentnego i transformującego transportu, aby przedstawić i ocenić najnowsze, innowacyjne koncepcje, aktywne prototypy i systemy. Światowy Kongres ITS oferuje nowatorskie pomysły i programy edukacyjne, które zostały przedstawione przez ekspertów z branży transportowej z całego świata. Uczestnicy kongresu to: naukowcy, decydenci, przedsiębiorcy, inwestorzy, realizatorzy, prasa – tysiące ludzi z branży transportowej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej i technologicznej – biorący udział się w ciekawych dyskusjach i interesujących debatach na temat szybkiego rozwoju i zmian jakie przynoszą rozwijające się Inteligentne Systemy Transportowe. Więcej>>

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Rozbudowa istniejących systemów ITS - nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”
26 wrzesień 2017 r., Warszawa
ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Rozbudowa istniejących systemów ITS - nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”, które odbyło się w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Partnerem Merytorycznym została firma Sprint. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl. Więcej>>

Program - zobacz
Prezentacje - pobierz

10 lat ITS POLSKA - rozmowa z prezesem Stowarzyszenia ITS POLSKA, Markiem Litwinem
Dr inż. Marek Litwin jest dziś dyrektorem ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Poboru Opłat  w Windsor-Detroit Bridge Authority, Spółce Skarbu Państwa Kanady (Crown Corporation, Government of Canada), która została powołana do budowy największego, mostowego przejścia granicznego pomiędzy USA i Kanadą w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czytaj>>

ITS POLSKA wydał III edycję Katalogu Branży ITS 2017
Ukazało się kolejne, już trzecie wydanie publikowanego przez Stowarzyszenie ITS POLSKA Katalogu Branży ITS, w którym można znaleźć zestawianie 12 firm i instytucji działających w branży Inteligentnych Systemów Transportowych. Katalog w wersji on-line można również pobrać z naszej strony. Katalog to wspaniała okazja, przede wszystkim dla firm i instytucji działających w branży ITS, do promowania swojej działalności, a także najskuteczniejszy sposób dotarcia do nowych klientów i kontrahentów. Więcej>>
e-Katalog Branży ITS 2017 - zobacz


Powstał Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności
Trzecia część Kodeksu Dobrych Praktyk została opracowana przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi trzeci z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.
Wszystkie edycje Kodeksu Dobrych Praktyk można pobrać bezpłatnie ze strony "KASI". Więcej>>
Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - pobierz

Konferencja Ministerstwo Rozwoju: „Zrównoważona mobilność miejska - wyzwania i szanse dla miast”
8-9 czerwca 2017 r., Rzeszów-Jesionka
Ministerstwo Rozwoju zorganizowało konferencję poświęconą zrównoważonej mobilności miejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 8-9 czerwca br. w Rzeszowie-Jasionce. Przedstawiciele innowacyjnych firm, administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego,  oraz eksperci rozmawiali na temat doświadczeń, trendów i możliwości rozwoju ekomobilności. Zapoznaj się z informacją prasową - zobacz


Uroczyste rozdanie jubileuszowych dyplomów z okazji 10. rocznicy działalności ITS POLSKA
Uroczysta Gala, która odbyła się w dniu 16 maja 2017 r. była wyjątkowa nie tylko ze względu na rozdanie nagród LIDERA ITS ale również z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idei organizacji  wydarzenia, które przez te 10 lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży w Polsce - POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wśród licznego grona członków ITS POLSKA, którym z tego miejsca dziękujemy za równie mocne zaangażowanie, jest 5 firm i instytucji, które są z nami niezmiennie od 10 lat czyli od dnia powstania.

Jubileuszowe dyplomy z okazji 10-lecia działalności ITS POLSKA otrzymali: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Instytut Transportu Samochodowego (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Egis Projects Polska oraz Elektrotim. Więcej>>


O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty