Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska
Dołącz do nas na Facebook -                  

Dołącz do grupy dyskusyjnej poświęconej ITSom na FBK
Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy dyskusyjnej poświęconej inteligentnym systemom transportowym www.facebook.com/groups/itspolska.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem - zobacz, zapraszanie zainteresowanych osób i aktywny udział w dyskusji!

ZAPROSZENIE na seminarium ITS POLSKA
“Smart technologie w transporcie publicznym. Innowacje w Białostockiej Komunikacji Miejskiej

30 czerwca - 1 lipca 2021 r., Białystok

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na seminarium nt. „Smart technologie w transporcie publicznym. Innowacje w Białostockiej Komunikacji Miejskiej”, które odbędzie się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2021 r. w Białymstoku. Partnerami Merytorycznymi wydarzenia zostały firmy: Pixel, Beesset oraz Siemens. Więcej>>

Program (projekt) - pobierz

Celem seminarium jest zaprezentowanie Białostockiej Komunikacji Miejskiej w powiązaniu z nowoczesnym systemem obszarowego sterowania ruchem wykorzystywanym przez Miasto Białystok. Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego zakresu merytorycznego. Planujemy, aby pierwszego dnia prelegenci przedstawili ogólną prezentację miasta, infrastruktury drogowej, działań w zakresie ITS, białostockiego systemu ITS oraz sposobu wykorzystywania systemu. Prelegentami będą przedstawiciele Urzędu Miasta Białegostoku, wybrani wykonawcy i podwykonawcy. Drugiego dnia będzie możliwość wycieczki najnowszym autobusem, w pełni wyposażonym w systemy pokładowe, ukazującym białostocki Systemem Informacji Pasażerskiej. Trasa biegłaby szlakiem białostockich buspasów z pokazaniem rozwiązań drogowych na obwodnicy miejskiej pn. Trasa Niepodległości + Trasa Generalska.

Karta zgłoszenia: pobierz
Oferta dla Partnera seminarium: zobacz

Nowy termin! Spotkajmy się osobiście!
XIII edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS
18-19 października 2021, Warszawa

Szanowni Państwo,
Z uwagi na nadal panujące restrykcje w sektorze konferencyjnym oraz brak możliwości przewidzenia decyzji rządu w najbliższym okresie czasu Zarząd Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA podjął decyzję o przesunięciu XIII edycji Polskiego Kongresu ITS na 18-19 października 2021.

Organizatorzy nie mogą jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą nadal obowiązywały. Dlatego też równolegle do przygotowania Polskiego Kongresu ITS w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu do przestrzeni wirtualnej bądź dalszego odsunięcia terminu Kongresu organizowanego w trybie stacjonarnym.

W związku z sytuacją zwracamy się do autorów nadesłanych zgłoszeń z prośbą o ich pozostawienie do dalszego procedowania. Liczymy na Państwa cierpliwość i zrozumienie.  Więcej >>

Zakres merytoryczny:
1.    Big data - wykorzystanie danych w rozwiązaniach ITS
2.    Autonomizacja transportu
3.    Systemy zarządzania popytem
4.    Zarządzanie ruchem w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego
5.    ITS w transporcie publicznym
6.    Systemy Parkingowe
7.    Inteligentna mobilność
8.    Rola ITS w zarządzaniu utrzymaniem elementów systemów transportowych
9.    Wsparcie ITS dla ruchu pieszego i rowerowego
10.    Systemy ITS jako narzędzie poprawy BRD, w tym systemy kontroli naruszeń
11.    Krajowy System Zarządzania Ruchem i Krajowy Punkt Dostępowy - projekty GDDKiA
12.    Kierunki rozwoju ITS w perspektywie 2021-2027
13.    Finansowanie projektów ITS, prawo i zarządzanie    

Zgłaszanie prezentacji: - zobacz
W celu usystematyzowania warunków zgłaszania swoich tematów wystąpień podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS zapraszamy do zapoznania się z zasadami zgłaszania i opracowywania abstraktów oraz prezentacji.

Oferta sponsoringu, partnerstwa i promocji: - pobierz
Proponujemy włączenie się Państwa firmy w organizację POLSKIEGO KONKRESU ITS w charakterze Sponsora, Partnera lub firmy zainteresowanej dodatkowym wyeksponowaniem wśród uczestników spotkania (wystąpienie, stolik, inserowanie, inne). Jesteśmy przekonani, że włączenie się w merytorykę i organizację wydarzenia podniesie rangę spotkania i  przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa firmy wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Sourcing Taiwan Online-Smart Vehicle Supply Chain
8 lipca 2021, online
Przedstawicielstwo Tajwanu w Polsce serdecznie zaprasza na nieodpłatne spotkanie handlowe online z dostawcami z sektora elektromobilności z Tajwanu w dniu 8 lipca br. w godzinach 7:30~11:30 czasu polskiego (13:30-17:30 czasu tajwańskiego).

Na spotkania handlowe zostaną zaproszone firmy z następujących sektorów:
1. Pojazdy elektryczne i ich komponenty: sterowniki elektryczne, silniki elektryczne, akumulatory, sprzęt do ładowania i komponenty EV.
2. V2X i jazda autonomiczna: chipy samochodowe, LCD i LED, moduły pamięci, motoryzacyjna płytka drukowana, komponenty mocy, komponenty pasywne i anteny, komponenty optyczne, ADAS, infotainment.
3. Modele usług inteligentnego transportu: MaaS, SaaS, PaaS i IaaS.
Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o informacje zgłoszeniowe e-mailem do naszego biura do dnia 10 czerwca br., abyśmy mogli dokonać rejestracji.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do rejestracji. 

Polityka prywatności RODO
1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO Stowarzyszenie ITS POLSKA zobowiązuje się do pełnej ochrony danych osobowych swoich klientów. Więcej>>

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Podsumowanie z webinarium  
„Systemy parkingowe”
22.10.2020 r.

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy - Komitet Narodowy PIARC dziękują za Państwa udział w webinarium nt. „Systemów parkingowych”, które odbyło się w dniu 22.10.2020 r. Partnerami merytorycznymi webinarium zostały firmy: Bosch, Koma Nord, Neurosoft i Sprint.

link do webinarium - zobacz
Prezentacje - zobacz
Program - zobacz

Nowy, stary Zarząd wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA
30 lipca 2020 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu swoim jak i Zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA pragnę podziękować za Państwa udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, na którym podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018 i 2019 r. oraz wybrano członków zarządu na kolejną kadencję 2019-2022 i członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.

Zarząd
(2019-2022)   
 Rada Nadzorcza
(2019-2023)
Wiesław Graczyk

Mariusz Kołkowski

Piotr Krukowski

Marek Litwin

- Prezes

Janusz Wrobel
Jerzy Ekiert

Andrzej Kobuszewski

Piotr Olszewski

- Przewodniczący RN

Paweł Piwowarczyk

Władysław Skonecki


Seminarium ITS POLSKA i MZUiM w Chorzowie
„ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM W CHORZOWIE”
20-21 lutego 2020 r., Chorzów

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie za Państwa udział w seminarium nt. „Zintegrowany system zarządzania ruchem w Chorzowie”, które odbyło się w dniach 20-21 lutego 2020 r. w Chorzowie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Chorzowa.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostały firmy: Sprint, APM PRO, A-ster, HikVision, Ortana, S4E, Grupa ZIR. Więcej>>

Prezentacje: cz 1, cz 2, cz 3

Podsumowanie z XII edycji ITS POLSKIEGO KONGRESU ITS
22-23 maja 2019 r., Warszawa
W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego. Więcej>>

Wyniki X edycji konkursu LIDER ITS 2019
W imieniu ITS POLSKA organizatora konkursu LIDER ITS informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący, dr inż. Tomasz Kamiński, mgr Piotr Krukowski, dr Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.

Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w  systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT  S.A.

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w  mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: mgr inż. Monika Wasilewska

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za pracę dyplomową magisterską pt. „Klasyfikacja pojazdów  z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych” napisaną na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki; promotor:  dr inż. Bartłomiej Golenko.


ITS POLSKA rekomenduje książkę "Inteligentny Transport"
Autor: Krzysztof Modelewski
Książka „Inteligentny transport” wprowadza czytelnika w zaawansowany obszar wiedzy w sposób bardzo przystępny i systematyczny. Wyjaśnia skomplikowane kwestie rozwiązań technologicznych poprzez pryzmat potrzeb i problemów we współczesnym świecie transportu. Książka pozwoli czytelnikowi odnaleźć klucz do zrozumienia mechanizmów inteligentnego transportu w świetle dzisiejszych norm i światowych standardów. Pragnę polecić tę pozycję zarówno adeptom czy praktykom sztuki inżynierskiej, jak i czytelnikom nietechnicznym, związanym z problematyką współczesnego rynku transportowego.

Kodeks Dobrych Praktyk cz. IV
Komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura jako kolejny etap rozwoju systemów ITS
Niniejszy dokument został opracowany przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi czwarty z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Komunikacja V2V i V2I będzie stanowiła kolejny etap rozwoju systemów ITS, dzięki któremu będzie możliwe podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. poprzez skrócenie reakcji systemów pokładowych pojazdu na nagłe zdarzenia drogowe, dzięki informacjom uzyskanym z innych pojazdów), efektywności ruchu (np. jazda w konwoju, przy zachowaniu niewielkich odstępów między pojazdami i prowadzeniu konwoju przez jednego kierowcę), a także zapewnienie mobilności społeczeństwa (wykorzystanie tego typu komunikacji dla potrzeb pojazdów autonomicznych). Wymiana danych z infrastrukturą drogową umożliwi lepszą współpracę centrum zarządzania ruchem bezpośrednio z pojazdami. Tworzone ad-hoc sieci umożliwią wymianę dużych ilości danych w krótkim czasie, co przyczyni się niewątpliwie również do powstawania nowych rodzajów usług dla kierowców i pasażerów. Więcej>>

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. IV) - pobierz


O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty