Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
8 listopada 2016 r.,
Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie zaplanowane zostało na 8 listopada 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. W śniadaniu wzięli udział przedstawiciele z APM PRO, BT Skyrise, Egis Projects Polska, Kapsch Telematic Services oraz Sprint.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA miały możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie nowej perspektywy finansowania z UE oraz możliwości pozyskiwania finansowania na projekty ITS. W szczególności dyskutowano nt. aktualnych danych nt. naborów w POIiŚ dla działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, zidentyfikowane problemy z tymi naborami, czy eksploatacja systemów ITS w chmurze obliczeniowej (SaaS - Software as a Service) zamiast zakupu może być finansowana z funduszy UE, węzłów przesiadkowych transportu publicznego - czy CUPT prowadzi/może prowadzić ocenę projektów? oraz systemów miejskiego e-carsharingu i roweru miejskiego - czy mogłyby zostać uznane za miejski, niskoemisyjny transport publiczny?

O gościu:
Przemysław Gorgol
- posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla sektora publicznego, m.in. w obszarze analiz finansowych i ekonomicznych oraz studiów wykonalności. Pracował w IPOPEMA Securities S.A., w IPOPEMA Financial Advisory na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za projekty inwestycyjne sektora publicznego. Był również niezależnym konsultantem oraz pracował w strukturach największych firm doradczych. Posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie przygotowania planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za środki pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006). Przemysław Gorgol jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył liczne szkolenia z zakresu finansowania inwestycji oraz zarządzania projektami i inwestycjami infrastrukturalnymi, w Europie jak również w Stanach Zjednoczonych.

Program śniadania:
10:00 - Śniadanie
10:15 - Oficjalne powitanie - Piotr Krukowski, Członek Zarządu ITS POLSKA
10:20 - Słowo wstępne - Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT
10:30 - Przedstawienie uczestników spotkania
10:40 - Dyskusja
12:00 - Zakończenie śniadania

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty